Extra kosten voor aanpak binnenstad stapelen zich op

Impressie van de Kattenbrug in Stad
Impressie van de Kattenbrug in Stad © Gemeente Groningen
De grootschalige aanpak van de Groninger binnenstad pakt hier en daar duurder uit dan verwacht en daar zijn veel partijen in de Groninger gemeenteraad niet blij mee. Toch blijft een meerderheid van de raad achter de plannen staan.
Er is door de gemeenteraad zo'n zestig miljoen euro gereserveerd om de binnenstad aan te pakken. De totale aanpak is opgesplitst in meerdere projecten die ieder een eigen budget hebben. De bodem van het potje met zestig miljoen euro is nog lang niet in zicht, maar de financiële bodem van enkele projecten wel. Daarom wordt er om extra geld gevraagd.
Dat geld wordt uit het potje gehaald waar het totaalbedrag van zestig miljoen in zit. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) liet eerder al weten dat niet alle wensen in de binnenstad ingewilligd kunnen worden voor het beschikbare budget van zestig miljoen euro.

Kattenbrug

De aanleg van de Kattenbrug naast het welbekende Pannekoekenschip kan niet worden uitgevoerd voor het begrote bedrag. Als alles volgens plan moet worden uitgevoerd brengt dat vier ton aan extra kosten met zich mee.
Aanwonenden van de nog aan te leggen Kattenbrug lieten eerder al weten zich zorgen te maken over maximaal toegestane snelheid op de Diepenring. Daar mag op het ene stuk dertig kilometer per uur worden gereden, maar op een ander stuk vijftig kilometer. Die snelheidsschommelingen kwamen tijdens het debat over de Kattenbrug opnieuw naar voren.
GroenLinks, met elf zetels veruit de grootste partij in Groningen, wil eigenlijk wel af van die snelheidsverschillen. Raadslid Benni Leemhuis: 'We blijven ons afvragen of daar geen eenduidig beeld kan komen. Dat zou dan mogelijk ook helpen bij trillingen en geluidsoverlast. Wij zijn wel benieuwd of het mogelijk is om de dertig kilometer aan te houden.'
Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) voelt ook wel wat voor een eenduidige snelheid en hij zegt een onderzoek naar de snelheidsaanpassing toe. 'Als je dertig kilometer per uur instelt dan betekent dat wel iets voor het openbaar vervoer. Dan wordt het misschien langzamer, maar we willen de samenhang bespreken.'

Bussen over West

Het project Bussen over West heeft ook te kampen met een te krap budget. Al geruime tijd stoppen vele lijnbussen aan de vernieuwde Westerhaven. Dat gaat echter gepaard met overlast in de buurt. Daarom moeten er geluidswerende maatregelen worden genomen bij woonboten aan de nabijgelegen Eendrachtskade.
Verder worden er rondom de bushaltes aan de Westerhaven schermen in de grond geplaatst. Die moeten de trillingen verminderen die de bussen veroorzaken. Extra kosten: 155.000 euro. Verder moet ook de oversteek aan de aanpalende Westersingel worden aangepakt. Die is nu niet naar wens. Een aanpassing komt neer op een extra kostenpost van 135.000 euro. Al met al heeft het project een extra budget van 1,5 miljoen euro nodig.

Extra kosten

Voor 100% Groningen komen de extra kosten niet als een verrassing. Die opmerking viel niet helemaal goed bij coalitiepartij PvdA. Die partij wijst erop dat er in het verleden ook heel wat voordelige aanbestedingen hebben plaatsgevonden. GroenLinks noemt de extra kosten 'navolgbaar'.
'De overschrijdingen komen mede door het volgen van wet- en regelgeving die we deels zelf hebben aangenomen als gemeenteraad. We krijgen straks straten waar ruimte is voor meer groen en voor spelende kinderen. Die voordelen worden weleens vergeten', benadrukt Leemhuis nu de nadruk op de extra kosten ligt.
Verantwoordelijk wethouder Van der Schaaf is blij met de steun van Leemhuis. 'Een groot deel van de kosten is inderdaad navolgbaar. De hogere kosten komen deels door onze eigen regelgeving, maar we hebben ook zaken anders ingeschat. Er was ook sprake van vertragingen en er zijn procedures opgestart die geld hebben gekost. De opmerking van 100% Groningen wordt gratuit gedaan, maar doet geen recht aan de zorgvuldigheid waarmee we dit traject doorlopen.'