RuG start Honours College voor slimme studenten

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen begint volgend collegejaar met een traject voor begaafde en ambitieuze studenten.
Dit Honours College is bedoeld voor bollebozen die meer in hun mars hebben en zich intensiever willen ontplooien en verdiepen in hun eigen studie en andere vakgebieden.
Bij onder meer de medische faculteit was een dergelijk programma al te volgen, maar de universiteit wil het traject nu structureel aanbieden.
De studenten die deelnemen aan het Honours College vormen geen afgescheiden groep, maar blijven deel uitmaken van de reguliere opleiding. Zo ontstaat een inspirerende wisselwerking tussen de topstudenten en de 'normale' studenten, zo is de gedachte.
De universiteit denkt jaarlijks zo'n 500 studenten tot het college te kunnen toelaten.