Groep daklozen in Stad is 'toerist': voor hen geen nachtopvang

Daklozen met de Nederlandse nationaliteit kunnen nachtopvang krijgen, ook in de stad Groningen. Dat geldt eveneens voor mensen die hier op straat leven met een niet-Europese nationaliteit. Maar als ze EU-ingezetene zijn, worden ze beschouwd als 'toerist' en moeten ze zichzelf maar zien te redden.

Siebe Zwerver van de stichting Straatwijs slaat alarm. Medewerkers van de Martinikerk hebben hem laten weten dat Aleksander, Dawid en Mateuszer, drie daklozen uit Polen en Litouwen, bivakkeren in het struikgewas achter de kerk. De nachtopvang in Het Kopland is niet toegankelijk voor hen. Omdat ze 'toerist' zijn.

De slaapplaats van Aleksander, Dawid en Mateuszer (Foto: Carl Hoekstra/RTV Noord)

Open brief aan de burgemeester

Zwerver probeert aandacht te krijgen voor deze groep middels een open brief aan burgemeester Koen Schuiling van Groningen.

'Het gaat niet om een beleidswijziging', zegt Zwerver. 'Ik begrijp dat men dan bang is voor een aanzuigende werking vanuit veel andere landen. Het gaat me om een uitzondering die alleen voor deze winter geldt.'

Onder de min tien is iedereen welkom

Overigens is het zo dat als de gevoelstemperatuur onder de min tien graden zakt, ook deze groep daklozen nachtopvang kan krijgen. Zwerver wil dat er deze winter ook bij hogere temperaturen opvang mogelijk is. Hij wijst er op dat het niet alleen de drie mensen uit Polen en Litouwen betreft. Er zou ook een drietal mensen uit Duitsland en Spanje in Groningen zijn dat nergens terecht kan.

Succesvolle brief in 2017

De stichting Straatwijs hoopt dat de open brief net zoveel succes heeft als een vergelijkbare brief in december 2017 aan de voorganger van Schuiling, Peter den Oudsten. Alle daklozen die toen in Groningen gebruik wilden maken van de nachtopvang, konden vanaf begin 2018 binnen slapen.

Deel dit artikel:

Recent nieuws