Aanpak Boogplein Winsum duurder dan begroot: 'Er is een oplossing'

Zo komt het Boogplein eruit te zien
Zo komt het Boogplein eruit te zien © Gemeente Het Hogeland
De aanpak van het Boogplein in Winsum wordt duurder dan eerst werd gedacht.
'Het eerder door de raad van de voormalig gemeente Winsum beschikbaar gestelde budget is ondanks bezuinigingen niet voldoende voor het uitvoeren van het ontwerp wat er nu ligt', laat het college van Het Hogeland weten.
Het Boogplein gaat op de schop. Er komen appartementen en winkelruimte op het nu nog braakliggende terrein in het centrum. Tientallen jaren kwamen ontwikkelingen voor het terrein niet van de grond. In 2017 werd er uiteindelijk een plan bedacht samen met ondernemers, dat nu uitgevoerd wordt.

Te krap begroot

'Het project is 6 ton duurder dan eerder begroot. De plannen zijn al heel lang onderweg. Na doorrekening kwamen we erachter dat sommige dingen duurder waren. Een aantal zaken waren niet goed doorgerekend', zegt wethouder Eltjo Dijkhuis.
Een impressie van het nieuwe Boogplein
Een impressie van het nieuwe Boogplein © Gemeente Het Hogeland
De gemeente Het Hogeland kan geen extra geld bijleggen omdat ze moet bezuinigen. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om het tekort op te lossen door geld uit het project 'centrumplan Winsum' te halen. Hiervoor is al geld gereserveerd, dat was bedoeld om het andere deel van het centrum te verbeteren.

Geld voor leefbaarheid

Het geld voor de centrumplannen komt uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Dit is een pot met geld ter compensatie van de aardbevingsellende en bedoeld om de leefbaarheid te vergroten.
Het geld is niet bedoeld om gaten in de begroting te dekken. 'Dat is zo. Maar we hebben het geverifieerd bij de NPG. We kunnen het geld hiervoor gebruiken omdat dit plan de leefbaarheid vergroot. We gaan er iets moois van maken', laat wethouder Dijkhuis weten.
Volgens de gemeente blijft er genoeg geld over om ook de rest van het centrum aan te pakken.
'Wij zijn opgelucht dat er binnen centrumplan Winsum ruimte is om de eerste fase van het plan door te laten gaan. In de huidige financiële situatie kunnen we geen budget meer vrijmaken. Het is dan ook aan ons om er voor te zorgen dat de volgende fase past binnen het nog beschikbare budget', aldus wethouder Eltjo Dijkhuis. 'We lossen het nu op met gesloten beurs.'

Bestemmingsplan aangepast

Ondertussen heeft het college ook het ontwerp bestemmingsplan goedgekeurd. Eerder dit jaar is het voorontwerp bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte al gedeeld met omwonenden.
Hierop kwamen bezwaren en daarom is het plan op een paar punten aangepast. Er komt meer groen en het deel van het bestaande Jaagpad vanaf de toekomstige appartementen tot aan de N361 blijft behouden.
Opnieuw kunnen belangstellenden hun mening geven over dit plan. Het ontwerp bestemmingsplan ligt, afhankelijk van besluitvorming, vanaf 17 december opnieuw zes weken ter inzage.