Smeerpijp tussen Groningen en Delfzijl is schoon

GRONINGEN - 'Operatie Smeerpijp' is voltooid. De zwaar vervuilde persleiding tussen Groningen en Delfzijl is schoon.
Vrijdag wordt de laatste dertig meter opgevuld met schuimbeton. Vervolgens sluiten betrokken overheden en waterschappen de monsterklus op feestelijke wijze af.
De 26 kilometer lange pijp werd tot ongeveer 1980 gebruikt om afvalwater van Groningen naar de Eems te pompen. Enkele jaren geleden werd bekend dat de pijp ernstig vervuild is, waarna besloten werd de leiding te saneren.
De schoonmaak heeft stad en provincie Groningen en de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's 'slechts' 11 miljoen euro gekost en dat is minder dan was begroot.