Langere schooldagen en duurzame eiwitten: nieuwe projecten van het Nationaal Programma Groningen

De helft van groep 6/7 van De Wieken in Winsum
De helft van groep 6/7 van De Wieken in Winsum © Martin Drent/RTV Noord
De gemeenten Het Hogeland en Midden-Groningen en negen projecten van provincie Groningen komen in aanmerking voor geld van het 'aardbevingscompensatiefonds' Nationaal Programma Groningen. De projecten richten zich onder andere op leerachterstanden wegwerken.
In totaal is er 51 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verschillende plannen.

Wat zijn de plannen van Midden-Groningen?

De plannen voor gemeente Midden-Groningen moeten bijdragen aan een 'beter toekomstperspectief' voor de gemeente. 'Het plan richt zich vooral op de jeugd en mensen die het moeilijk hebben, waarbij geldt: voorkomen is beter dan genezen', aldus burgemeester Adriaan Hoogendoorn, die zegt dat er ook geld gaat naar een aantrekkelijke en veilige woonomgeving en een gezond economisch klimaat.
'Als ik een project moet noemen wat mij bijzonder na aan het hart ligt, dan is het de verlengde schooldag. Een project waarbij leerlingen van 4 tot en met 12 jaar meer ruimte krijgen voor talentontwikkeling en het verminderen van achterstanden.'

Het Hogeland: 'Fantastische eerste stap'

In gemeente Het Hogeland moet het geld vooral gaan naar de 'brede welvaart', een verzamelterm voor voorzieningen, gezondheid en geluk in de leefomgeving van inwoners. Dat doet de gemeente met zes thema's, zoals 'Zorgen voor en met elkaar' en 'Leven lang ontwikkelen'. In die laatste categorie denkt ook Het Hogeland na over een verlengde schooldag om leerachterstanden in te halen. Ook het geld voor de centrumplannen van Winsum komt bijvoorbeeld uit het programma.
Burgemeester Henk Jan Bolding noemt het 'een fantastische eerste stap voor de aankomende tien jaar. Zo kunnen we tot 2030 werken aan de toekomst'. Het gaat daarbij vaak niet om concrete doelen, maar om ambities, valt te lezen op de website van Het Hogeland. Verder wil de gemeente een coöperatie opzetten voor meer samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de overheid, zodat jongeren eerder in aanmerking komen met bedrijven in de regio.
De gemeente maakte een video waarin de plannen worden uitgelegd:

Negen projecten van de provincie

De nieuwe goedgekeurde programma's van provincie Groningen richten zich op verschillende vlakken. Het verduurzamen van huizen is daar één van. Ook het digitaliseren van bedrijven, innovatie in de landbouw, aanpassen aan klimaatverandering en duurzame mobiliteit vallen eronder. Gedeputeerde Nienke Homan noemt het project 'Fascinating' als voorbeeld. 'Dat omvat de hele keten van boer tot consument en zet in op duurzame eiwitten.' De oppositie in de Provinciale Staten kraakte de plannen eerder, en noemde ze te weinig concreet.

Geld mag niet naar vaste kostenposten

De projecten die aan het Nationaal Programma Groningen meedoen, moeten aan verschillende eisen voldoen. Een daarvan is dat het geld niet naar vaste kostenposten en verplichtingen van de gemeenten gaan. In totaal heeft het NPG 1,15 miljard euro beschikbaar voor projecten in de provincie, in een periode van tien jaar.