Provincie plaatst Stadskanaal onder preventief toezicht

Het gemeentehuis van Stadskanaal
Het gemeentehuis van Stadskanaal © Mario Miskovic/RTV Noord
De gemeente Stadskanaal komt onder preventief toezicht van de provincie Groningen te staan. Dat heeft te maken met de oplopende financiële tekorten.
Over dit jaar komt Stadskanaal bijna 7 miljoen euro tekort en in 2021 wordt het tekort op nog eens 7 miljoen euro begroot. Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) wijt dat aan de rijksbijdrage, die onvoldoende is voor het sociaal domein. Op het gebied van Jeugdzorg en werkvoorzieningsschap Wedeka mist Stadskanaal miljoenen aan structurele dekking.

Miljoenen bezuinigd

Omdat de gemeenteraad van Stadskanaal heeft besloten niet opnieuw bezuinigingen door te voeren, komt Stadskanaal nu onder preventief toezicht van de provincie Groningen te staan. De afgelopen tien jaar heeft Stadskanaal bijna 18 miljoen bezuinigd op de begroting.
Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) noemt de stap 'niet onvoorzien'. 'Stadskanaal heeft een begroting ingeleverd die op meerdere jaren niet sluitend is', zegt Rijzebol. 'Door deze maatregel gaan we binnenkort met Stadskanaal een aantal afspraken maken. Een daarvan is dat de gemeenteraad een herstelplan moet maken.'

Provincie wil helpen

Rijzebol stelt echter dat de provincie 'Stadskanaal niet wil laten vallen'. 'We proberen hulp te bieden waar het kan. We hebben aangeboden om een soort 'benchmarking' uit te voeren. Dat betekent dat we de begroting willen doorlichten en Stadskanaal willen laten zien waar mogelijk nog ruimte zit.'
Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) stelt dat naast de provincie ook het Rijk zal kijken naar de begroting om te kijken waar ruimte zit. 'Dan zal óf duidelijk worden dat we goed zitten met onze begroting óf dat we ernaast zitten.'

Ook problemen in Oldambt

Naast Stadskanaal heeft ook de gemeente Oldambt aangegeven zo'n 'benchmark' van de provincie te accepteren. 'Daar raken de reserves ook op', stelt Rijzebol. 'De raad heeft daar ingestemd met een sluitende begroting, maar als zij zo doorgaan zijn de reserves daar straks ook verdwenen.'
De gemeente Eemsdelta komt eveneens onder preventief toezicht te staan, maar volgens Rijzebol is dat een formele stap, omdat de gemeente per 1 januari pas ontstaat en er nog geen begroting door de gemeenteraad daar is vastgesteld. Immers, de gemeenteraad in Eemsdelta is nog niet geïnstalleerd. 'Wij verwachten van hen in april of mei een begroting voor komend jaar.'