Steenmarter hoofdverdachte bij mislukken nesten weidevogels

Jonge grutto's worden vaak gepakt door een steenmarter
Jonge grutto's worden vaak gepakt door een steenmarter © Rob Zweers / Flickr.com (CC BY-ND 2.0)
Met name de steenmarter zorgt ervoor dat weidevogels het zwaar hebben in Groningen. Uit onderzoek van onder meer Het Groninger Landschap blijkt dat zij veel eieren en kuikens opeten. Hierdoor kan er geen gezonde weidevogelpopulatie ontstaan.
Onderzoekers hebben twee jaar lang camera's geplaatst bij 120 nesten in drie weidevogelgebieden in onze provincie. Vier steenmarters en rondzwervende katten zijn gezenderd. Daarnaast kregen 52 gruttokuikens een zender. Ook overblijfselen van opgegeten weidevogels werden onderzocht.
Hieruit blijkt dat de steenmarter de hoofdschuldige is. Hij vrat veel meer kuikens en eieren op dan bijvoorbeeld katten, vossen of roofvogels dat deden.

Inspanningen teniet gedaan

'Dit onderzoek toont aan dat de balans zoek is en de druk door roofdieren onevenredig groot is', aldus Freek Nieuwenhuis van boerennatuurorganisatie Collectief Groningen West. 'Alle inspanningen om weidevogels te beschermen worden nu teniet gedaan door toename van predatoren zoals de kraai, de steenmarter en de vos.'
Dat de roofdieren erin slagen de weidevogels een gevoelige slag toe te brengen, komt volgens Marco Glastra van het Groninger Landschap mede doordat de natuur is opgeknipt. 'Het zijn nu eilandjes in een agrarisch gebied, waar naar verhouding heel veel te halen is voor predatoren.'
'Het is zaak de weidevogelgebieden groter te maken, zodat de weidevogelpopulaties minder kwetsbaar worden voor predatie', denkt Glastra. 'En ervoor te zorgen dat de biodiversiteit ook buiten de weidevogelkernen toeneemt, waardoor de predatiedruk meer wordt gespreid.'