Raad Westerwolde nog steeds bezorgd over brandweerverzekering

Het nieuwe brandweeruniform
Het nieuwe brandweeruniform © ANP
De gemeente Westerwolde blijft zich zorgen maken over de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor brandweervrijwilligers. Ze stemmen daarom als enige gemeente niet in met de begroting van de Veiligheidsregio voor volgend jaar.
Voornamelijk brandweervrijwilligers bij het korps in Ter Apel spreken de zorgen over de verzekering uit. Volgens burgemeester Jaap Velema is de onduidelijkheid het nadeligst voor ondernemers die daarnaast brandweervrijwilliger zijn.

Zelf regelen

Het komt omdat ondernemers zelf voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten zorgen voor hun reguliere baan. ‘En het zijn juist ondernemers die lid zijn van de brandweer', stelt hij. 'Ze hebben een lokale gebondenheid en ze zijn makkelijker oproepbaar.'
De ongerustheid bij het korps in Ter Apel speelt al veel langer. Een aantal brandweerlieden besloot zelfs ontslag te nemen, nadat een lid van het korps inwendig letsel opliep tijdens een uitruk. Anderhalf jaar na het incident was nog steeds onduidelijk of er dekking was voor het ongeval.
‘Dat incident heeft ervoor gezorgd dat men er nu wel kritischer naar de dekking kijkt dan voorheen’, stelt Velema.

Nieuwe regels 'te onduidelijk'

Nog in dezelfde maand waarin de onrust naar buiten kwam, kwam werkgever Veiligheidsregio Groningen met nieuwe regels die meer duidelijkheid zouden moeten geven over welke ongevallen gedekt worden door de veiligheidsregio zelf als de verzekeraar dat niet doet.
Maar brandweerlieden hebben aan de burgemeester laten weten dat ze die regels alsnog te onduidelijk vinden.
De burgervader heeft daarom een voorstel gedaan aan de Veiligheidsregio Groningen om op individueel niveau te kijken naar de specifieke situatie van brandweervrijwilligers. ‘Op die manier krijgen we meer inzicht waar de mogelijke lacunes zitten’, zegt hij.
Zo probeert Velema uit de impasse te komen. Zodra het onderzoek is afgerond, wordt ook de gemeenteraad ingelicht over de uitkomsten. Landelijk wordt ook nog eens naar de ongevallenverzekering gekeken.