Vindicat verliest accreditatie: 'Alcohol speelt nog steeds een grote rol' (update)

Het pand van Vindicat aan de Grote Markt
Het pand van Vindicat aan de Grote Markt © ANP
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen hebben besloten om studentenvereniging Vindicat niet te accrediteren voor het lopende collegejaar 2020-2021. Vindicat wordt tot 15 september 2021 niet uitgenodigd voor officiële gelegenheden van de universiteit en de hogeschool, zoals de opening van het Academisch Jaar.
Daarmee nemen de onderwijsinstellingen het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties over.

Overmatig alcoholgebruik en incidenten

Belangrijkste reden om de accreditatie te weigeren is dat 'de maatregelen van de afgelopen jaren nog niet voldoende hebben geleid tot de gewenste cultuurverandering', stelt de commissie.
'Het urgentiegevoel om overmatig alcoholgebruik binnen de vereniging aan te pakken lijkt nog te ontbreken. Uit interne enquêtes blijkt dat alcohol nog steeds een grote rol speelt.'
We zien dit vooral als een aansporing
Wessel Giezen - Vindicat-voorzitter
Kritiek is er ook op het reageren op incidenten. Dat gebeurt volgens de commissie achteraf, in plaats van deze te voorkomen. Bij een recent incident vlak voor de Kermesse, het driedaagse feest van Vindicat, verzuimde de vereniging de politie en de onderwijsinstellingen te informeren. De politie maakte toen een einde aan een huisfeest met honderd gasten.

Begrip bij Vindicat-bestuur

‘Ik heb wel begrip voor het besluit, gezien de recente incidenten', zegt Vindicat-voorzitter Wessel Giezen. 'We zien dit vooral als een aansporing. We gaan als senaat (bestuur, red.) nog meer proberen om dit soort illegale acties te tegen te gaan.'
'We hebben in de incidenten niet direct een aandeel als vereniging, maar onze individuele leden wel. Maar dat de universiteit en de Hanze op deze manier hebben geoordeeld, dat begrijp ik.’

'Relatie niet verbroken'

Het verlies van de accreditatie betekent concreet dat de universiteit en Hanze de vereniging tot 15 september 2021 niet uitnodigen voor officiële gelegenheden. De onderwijsinstellingen verbreken de relatie met Vindicat niet. Ze willen dat de vereniging door blijft werken aan de gewenste cultuurverandering. Volgend jaar kan er opnieuw een accreditatie worden aangevraagd.
De bestuursleden verliezen door het besluit hun beurs voor dit studiejaar niet. Dat geld werd voor het accreditatieproces al uitgekeerd en kan niet worden teruggevorderd, stelt de commissie.

'Extreme tijd'

Volgens Vindicat-voorzitter Giezen gaat heus niet alles mis bij zijn vereniging. ‘We zijn van mening dat er de laatste jaren veel veranderd is. De introductietijd is veranderd, en ook op het gebied van seksisme, racisme en alcohol hebben we aanpassingen gemaakt.’
Ik hoop dat leden inzien dat individuele acties gevolgen kunnen hebben voor de vereniging
Wessel Giezen - Vindicat-voorzitter
‘Het is een extreme tijd die zich voor een groot deel op een heel andere plek afspeelt dan op de sociëteit. Er gebeurt nu veel achter de voordeur, daar hebben we als bestuur vaak geen toezicht op.’
‘We hebben 2000 leden die zich aan de maatregelen moeten houden, dat is heel lastig. Ik heb ze ook niet allemaal aan een lijntje. Nee, ik vind niet dat we tekortgeschoten zijn als bestuur.’

'Plek terugveroveren'

‘Op 3 oktober zijn we al bezig geweest met alle oudsten van studentenhuizen, politie en de Veiligheidsregio. Ik denk dat we wel altijd een vooruitziende blik hebben gehad. We hebben ook gestraft als er iets misging, bijvoorbeeld bij de foto van het dakterras en bij de partybus. We moeten die positieve lijn nu doortrekken. Daar hoort een goed contact met gemeente, de universiteit en de Hanze bij.’
‘Het eerlijke verhaal vertellen, dat blijven we doen. We hopen dat dit een aansporing is voor onze leden om geen feesten meer thuis te houden. Ik hoop dat leden inzien dat individuele acties gevolgen kunnen hebben voor de vereniging.’
Het kan niet zo zijn dat het alleen maar om drinken draait. Er moet nog een tandje bij
Cisca Wijmenga - Rector magnificus van de RUG
‘We gaan proberen onze plek binnen de academische wereld terug te veroveren. Volgend jaar 15 september is een nieuw toetsmoment’, aldus Giezen.

RUG: 'Smet op het blazoen'

Cisca Wijmenga, rector magnificus van de RUG, zegt in een reactie dat dit toch wel een smet is op het blazoen van Vindicat. Ondanks dat er als gevolg van corona al veel afgelast is dit academisch jaar, is er volgens Wijmenga geen sprake van een milde straf. ‘Dit is wel heel erg naar voor de vereniging, iets dat hard aankomt. Zo zijn ze bijvoorbeeld ook niet bij de opening van het volgend academisch jaar.’
‘Ze moeten af van die vreselijke drank- en feestcultuur. De senaat had een en ander ook wel wat meer proactief kunnen voorkomen, nu was het wel vaak reactief. Er moeten nog wel wat stappen gezet worden.’
‘Er is wel wat gebeurd, maar het is nog onvoldoende. Tegelijkertijd zeg ik wel: dit is een ingewikkeld jaar om het te doen. Ze hebben nu duidelijke opdrachten meegekregen richting volgend jaar. Het kan niet zo zijn dat het alleen maar om drinken draait. Er moet een tandje bij’, aldus de rector magnificus.

Vereniging onder vergrootglas na geweldsincidenten

Na een reeks geweldsincidenten binnen de vereniging werd in 2016 afgesproken dat de cultuur binnen Vindicat moet veranderen. Het jaar erop werd de vereniging onder voorwaarden geaccrediteerd. Na een incident in de introductieperiode werd uitbetaling van de bestuursbeurzen echter opgeschort. Een jaar later werd vanwege een ander geweldsincident besloten de bestuursbeurzen definitief in te trekken voor dat jaar.
Voor studiejaar 2018/2019 werd Vindicat vervolgens niet geaccrediteerd. Afgelopen jaar gebeurde dat onder voorwaarden wel, maar voor slechts één jaar.
Dit bericht is aangevuld met een reactie van Vindicat-voorzitter Wessel Giezen en rector magnificus van de RUG Cisca Wijmenga