Boer uit Spijk krijgt ongelijk: TenneT hoeft mast niet te verplaatsen

De bouw van een nieuwe hoogspanningsmast van TenneT
De bouw van een nieuwe hoogspanningsmast van TenneT © TenneT
TenneT kan door met de aanleg van de 380 kV-verbinding tussen de Eemshaven en Groningen. De bezwaren van een boer uit Spijk en inwoners van Bedum werden dinsdag door de Raad van State afgewezen.
Akkerbouwer Sjako Priem uit Spijk krijgt drie hoogspanningsmasten op zijn land. Daartegen tekende hij bezwaar aan.

Mast is sta-in-de-weg op akker

Van twee van de masten wil Priem dat ze zo'n 20 à 30 meter verder naar de slootkant worden gebouwd dan ze nu gepland staan. Dan zijn ze veel minder een sta-in-de-weg en wordt het veel eenvoudiger om op dit stuk land aardappels, peen en uien te telen.
Priem en de inwoners van Bedum maakten zich ook druk over hun aansprakelijkheid als ze per ongeluk een mast vernielen.

Niets meer te veranderen

De voorzieningenrechter is het echter met TenneT eens dat er niets meer te veranderen valt aan de locaties van de masten omdat die vastliggen in het Rijksinpassingsplan en in de vergunning van de gemeente Delfzijl. Wijzigingen zouden kunnen leiden tot klachten van andere grondeigenaren over ongelijke behandeling.

TenneT kan door met aanleg

Het Rijksinpassingsplan was in juni al definitief geworden na het afkaarten van verschillende bezwaren. Grondeigenaren kunnen echter ook naar de rechter stappen tegen de gedoogplicht die TenneT hen oplegt om de hoogspanningsmasten op hun land te dulden. Dat deden de Groningers, maar dit blijkt dus tevergeefs.
Volgend jaar komt er nog een bodemprocedure rond de aanleg van de nieuwe 'energiesnelweg', maar TenneT kan door met de werkzaamheden.