Grutto's gaan 'naar school' om hun trekroutes te leren

Grutto's
Grutto's © Het Groninger Landschap
West-Europese grutto's die elders overwinteren, leren de trekroute van soortgenoten. Ze gaan als het ware 'naar school', concluderen onderzoekers Jelle Loonstra en Mo Verhoeven van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Tot nu toe gingen onderzoekers ervanuit dat de route die de grutto's volgden in hun genen zat. Loonstra en Verhoeven promoveren vrijdag gezamenlijk op hun onderzoek, dat dus anders aantoont.

Grutto's uit Friesland en Polen

Om er achter te komen hoe jonge grutto's bepalen waar ze langs moeten vliegen op weg naar Zuid-Europa of Afrika, lieten ze een aantal Friese vogels in gevangenschap uit het ei komen en opgroeien. Het ene deel werd aan het begin van het trekseizoen uitgezet in het gebied waar de eieren waren gelegd, een ander deel ging naar Polen. Ook daar broeden grutto's.
De 'Poolse' vogels namen dezelfde route als de volwassen vogels daar, terwijl de vogels die in Nederland bleven dezelfde route namen als de grutto's daar. 'Ze leren waarschijnlijk van hun soortgenoten maar misschien ook wel van de rest van de omgeving', verduidelijkt onderzoeker Jelle Loonstra.

Een zendertje mee

De gruttokuikens kregen minuscule zendertjes op hun donsveren geplakt en met behulp van een antenne gepeild en gevolgd. Volwassen grutto's kregen wat grotere zenders mee, die via satellieten te volgen waren.

Belang van het onderzoek

'Als je deze en andere weidevogels beter wilt beschermen, zal je dat soort informatie rond de demografie en dus ook rond het trekgedrag van de vogels moeten begrijpen. Ons onderzoek leert bovendien dat je bij het bestuderen van een soort echt bij dag nul van het leven moet beginnen. Alleen dan kun je ook de verschillen later in het leven begrijpen', zegt onderzoeker Verhoeven.
'Dit onderzoek draagt ook in directe zin bij aan het beschermen van weidevogels', denkt zijn mede-onderzoeker Loonstra. 'Beschermen begint met kennen en ook met fascinatie. Weten hoe de trek van deze vogels werkt, draagt absoluut bij aan de fascinatie voor weidevogels.'