Komt de vangrail langs het Van Starkenborghkanaal bij Gaarkeuken er nu toch?

© Jan Been/RTV Noord
Komt er nu toch een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal tussen Gaarkeuken en Stroobos. Op dat traject gebeurden in het verleden meerdere dodelijke ongevallen. Maar over een veilige vangrail kon maar geen overeenstemming worden bereikt.
In de zomer van 2019 werd al groenlicht gegeven voor de aanleg ervan. Maar tot nu toe kwam er niets van. Dat was mede omdat de vangrail onder verschillende gemeenten, provincies en waterschappen viel.
Het college van de gemeente Westerkwartier wil nu een krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van de vangrail. De vangrail komt ten noorden van het kanaal. Rijkswaterstaat, waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en de gemeente Achtkarspelen ondersteunen het aanbrengen van de vangrail, die voor een deel doorloopt op Fries grondgebied.
Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkent de noodzaak van deze fysieke afscheiding. Zij heeft op basis van de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen zeer recent een bijdrage van 131.000 toegekend voor de realisering van de vangrail.