Raadsnestor Stad: 'Deze raad is niet kritisch genoeg'

Amrut Sijbolts
Amrut Sijbolts © RTV Noord/Amrut Sijbolts/Twitter
Raadsnestor Amrut Sijbolts (Stadspartij) maakt zich zorgen over de kwaliteit van het debat dat door de huidige gemeenteraad van Groningen wordt gevoerd. Hij vindt dat het allemaal wel wat kritischer mag. 'Ik zie dat het debat soms uitblijft', zegt hij bezorgd.
Sijbolts zit tien jaar in de gemeenteraad van Groningen en is daarmee het langstzittende raadslid van de gemeenteraad. Tijdens de laatste gemeenteraad van dit jaar liet hij in de zijn rol als raadsnestor woensdagavond weten dat het kritisch vermogen van de raad voor verbetering vatbaar is.
In vergelijking met eerdere raadsperioden vindt hij dat het kritisch vermogen van de raadsleden is verminderd. 'Dat komt mede door de vele nieuwe raadsleden die er sinds deze raadsperiode zijn bijgekomen. Ik zie dat het debat in de raad soms uitblijft. We zijn niet scherp genoeg op de inhoud. Het mag wat mij betreft allemaal wel wat kritischer, niet alleen richting het college maar ook ten opzichte van elkaar.'

Meer oog voor de samenleving

Sijbolts vindt dat juist in tijden van corona belangrijk. Inwoners, verenigingen en een ieder ander kunnen door de coronamaatregelen minder gemakkelijk de gemeente benaderen. 'Daar moeten wij oog voor hebben.'
De begroting van één miljard euro is er doorheen gekomen zonder stevige discussie
Amrut Sijbolts - Raadsnestor
'Mensen kunnen ons minder makkelijk benaderen omdat veel zaken digitaal gaan, maar mensen hebben ook meer stress aan hun hoofd. Wij moeten daarom meer verantwoordelijkheid nemen en meer oog hebben voor de geluiden uit de samenleving.'

Meer stevige discussie

Zo vindt het langstzittende raadslid dat bepaalde besluiten te makkelijk worden genomen en dus onvoldoende kritisch worden besproken. 'Niet alleen de oppositie hoeft kritisch te zijn, de coalitie moet dat ook zijn. Ik weet dat meer langer zittende raadsleden dat ook vinden. Die zijn ook van mening dat het allemaal wel wat kritischer mag. De kwaliteit van het debat en dus het kritisch denkvermogen moet omhoog.'
Als voorbeeld noemt hij de besluitvorming rondom de begroting van volgend jaar. De gemeente Groningen werkt dan met een huishoudboekje van één miljard euro. 'Dat is er allemaal vrij makkelijk doorheen gekomen, zonder stevige discussies', dat baart Sijbolts zorgen.
Het risico ligt op de loer dat de onderlinge relaties verslechteren
Amrut Sijbolts - Raadsnestor
'Je verwacht wel stevige discussies. Als je ergens voor bent mag je ook wel duidelijk uitleggen waarom je dat bent. Dat gebeurt allemaal maar mondjesmaat. We moeten elkaar steviger gaan bevragen.'

Lichtpuntjes

Er zou dus meer en vooral stevigere stellingname moeten komen. Daarnaast moet er volgens Sijbolts ook over het collectief geheugen van de raad worden gewaakt. 'Het hoge verloop van het aantal nieuwe raadsleden zorgt er ook voor dat het collectieve geheugen verdwijnt. Dat vind ik wel problematisch. Mensen weten niet altijd welke besluiten er in het verleden zijn genomen.'
Toch ziet hij ook lichtpuntjes: 'Ik zie dat andere mensen het ook zo ervaren en daardoor wordt er over nagedacht. Onze raad staat bekend als hard op de inhoud en zacht op de relatie. Door corona missen we wel dat persoonlijke contact. Het risico ligt op de loer dat de onderlinge relaties verslechteren.'
'Zo gingen we bijvoorbeeld na een raad vaak de kroeg in, dat kan nu niet. Dat informele contact is ook van groot belang voor de raad', besluit Sijbolts.