Steeds meer boeren willen zich laten uitkopen

Steeds meer boeren willen zich laten uitkopen
Steeds meer boeren willen zich laten uitkopen © RTV Noord
Er zijn steeds meer boeren die bij de provincie Groningen informeren naar de mogelijkheden om zich te laten uitkopen. De provincie ziet dat de boeren verschillende redenen hebben voor deze stap.
Enkele maanden geleden waren er ‘minder dan tien’ boeren die zich wilden laten uitkopen. Dat aantal is nu opgelopen naar zo’n twintig boeren.

Waarom willen boeren zich laten uitkopen?

Vanwege de stikstofcrisis ontstaat er onzekerheid bij verschillende groepen boeren. Een deel van de boeren hoefde in het verleden alleen een melding te doen van bedrijfsactiviteit. Sinds de Raad van State uitspraak deed over de stikstofuitstoot, bestaat de kans dat ze alsnog een vergunning moeten aanvragen bij de provincie. Dat zorgt voor onzekerheid bij deze boeren.
Daarnaast speelt het uitblijven van een overnamekandidaat ook een rol. ‘Bij boeren op leeftijd ontbreekt bedrijfsopvolging’, ziet gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). ‘Daarnaast is het geregeld een bedrijfseconomisch verhaal. Sommige boerenbedrijven liggen lastig in bepaalde gebieden; er is sprake van onduidelijkheid op het gebied van vergunningen. Die combinatie van factoren speelt dan een rol.’

Niet genoeg geld om alle aangemelde boeren uit te kopen

De provincie Groningen heeft voor het uitkopen van boerenbedrijven een pot van zeven miljoen euro beschikbaar. Een deel van dat geld zal gebruikt worden rond het gebied Liefthingsbroek, waar sommige boerenbedrijven moeten worden uitgekocht om de stikstofuitstoot naar beneden te brengen. Duidelijk is wel dat niet alle boerenbedrijven die zich melden, in aanmerking komen voor een uitkoopregeling. Daarvoor is te weinig geld beschikbaar. ‘Bovendien hebben wij er geen direct belang bij om ze allemaal uit te kopen.’

Commissie bekijkt hoe stikstofuitstoot kan verminderen

In natuurgebied Lieftinghsbroek koopt de provincie niet alleen op korte termijn boeren uit, maar gaat komend jaar ook een gebiedscommissie aan de slag. Onder leiding van Rika Pot, voormalig burgemeester van Appingedam, maakt de commissie een analyse van het gebied en bekijkt ze welke maatregelen er genomen kunnen worden om de stikstofuitstoot rond Lieftinghsbroek terug te dringen. ‘De commissieleden komen eind volgend jaar met een advies.’
Een van de partijen die aan tafel zitten in de commissie, is LTO Noord. Regiobestuurder Wietse Duursma, melkveehouder in Bellingwolde, ziet dat een goede analyse van de opdracht nodig is. ‘Het begint met wat we eventueel zouden kunnen doen als sector om dit aan te pakken. Belangrijk daarbij is dat doelstellingen haalbaar zijn én dat er draagvlak voor is. Er komt momenteel zoveel op boerengezinnen af. Dat zal onze inbreng zijn aan tafel. En weliswaar is dat geen punt in deze commissie, maar de onduidelijkheid over vergunningen voor boerenbedrijven hangt hier wel mee samen. Van belang is dat daar snel een oplossing voor komt.’