Onderzoekers: warmtenet in Delfzijl en Appingedam is haalbaar

Het chemiepark bij Delfzijl in de avond
Het chemiepark bij Delfzijl in de avond © Jos Schuurman/FPS
De aanleg van een warmtenet tussen Chemie Park Delfzijl en omliggende wijken kan een oplossing zijn om van het gas af te komen. Dat blijkt uit een eerste haalbaarheidsonderzoek.
Ingenieursbureau Sweco uit de stad Groningen deed dit verkennende onderzoek in opdracht van de gemeente Delfzijl.

Hoe werkt een warmtenet?

In de fabrieken op industrieterrein Oosterhorn komt tijdens de productie veel warmte vrij. Die warmte wordt nu nog geloosd in de buitenlucht of in het water.
Een warmtenet maakt gebruik hiervan. Er komt een nieuw stelsel van leidingen waar schoon water doorheen stroomt. Dat water wordt bij de bedrijven opgewarmd en vervolgens gepompt naar huizen en gebouwen die daardoor verwarmd worden.

Zelfde of lagere rekening

Uit het onderzoek blijkt dat het in elk geval haalbaar is voor mensen in Farmsum, Delfzijl-West, Tuikwerd, het centrum van Delfzijl en de oostkant van Appingedam. De onderzoekers gaan er vanuit dat mensen net zoveel of zelfs minder gaan betalen voor hun verwarming en het tappen van warm water.
Uitbreiding naar Delfzijl Noord en de Damster wijk Opwierde is mogelijk, maar relatief duurder.
Het mogelijke tracé voor het warmtenet
Het mogelijke tracé voor het warmtenet © Sweco
Projectleider Martin Haan van Sweco benadrukt dat het nog om grove inschattingen gaat: 'De kosten zijn van enorm veel factoren afhankelijk. Zowel technisch als qua wetgeving is er nog heel veel in ontwikkeling.'

Hordes

Voor de aanleg van een warmtenet zijn nog de nodige hobbels te nemen. Zo moeten de industriële bedrijven eraan mee willen werken en garanderen dat ze nog zeker dertig jaar restwarmte blijven afgeven. Het gaat om producenten als bijvoorbeeld EEW Energy From Waste, BioMCN, Delesto en Nouryon.
Daarnaast moeten gebruikers over willen stappen op zo'n warmtenet. Woningcorporaties vinden het essentieel dat de energierekening van huurders niet hoger wordt. Particulieren nemen zelf de beslissing. Ook schoolgebouwen, gemeentegebouwen en bijvoorbeeld zwembad Dubbelslag zou gebruik kunnen maken van het net.

Nieuwbouw gaat over op warmtepomp

Enige haast is geboden, want het warmtenet heeft concurrentie van de warmtepomp. Door de versterking worden er minstens 2500 nieuwe huizen in Delfzijl en Appingedam gebouwd. Die moeten door de huidige wetgeving al aardgasloos zijn.
De meeste nieuwe huizen krijgen zonnepanelen en een elektrische warmtepomp, waardoor aansluiting op het warmtenet geen nut heeft. Als er een net komt, moet dat al in een vroeg stadium duidelijk zijn zodat daar bij de bouw rekening mee kan worden gehouden.
Elk huis moet apart op het net worden aangesloten. Hoeveel dat exact wordt, is nog niet bekend. Een deel van de aansluitkosten zullen de gebruikers zelf moeten betalen.

Doortrekken naar Groningen?

Het Chemie Park geeft zoveel warmte af, dat ook andere stedelijke gebieden ervan gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld de stad Groningen. Daar wordt een warmtenet aangelegd met restwarmte van datacentra op de Zernike campus. Uit het onderzoek blijkt dat het koppelen van beide netwerken een optie is.
Het zou een kostenbesparing kunnen opleveren als de leiding naar Stad via de bebouwde kom van Delfzijl en Appingedam loopt, op korte afstand van gebouwen die erop worden aangesloten.
Het doortrekken van het warmtenet naar Groningen is een optie
Het doortrekken van het warmtenet naar Groningen is een optie © Sweco
Blijft het water op zulke afstanden nog wel warm? Haan: 'De leidingen zijn goed geïsoleerd, dus het water kan 25 tot 30 kilometer overbruggen. Je zult wel wat warmteverlies hebben, maar dat kun je tussentijds opkrikken.'
Het aansluiten van dorpen is relatief duurder, omdat de huizen daar verder van elkaar af staan. Daarom is een warmtenet voor fusiepartner Loppersum op dit moment niet rendabel.

Subsidie

Aangezien de gemeente Delfzijl op 1 januari opgaat in Eemsdelta, zal de nieuwe gemeente moeten besluiten of het doorgaat met de plannen voor het warmtenet. Daarvoor is dan een tweede, grondiger onderzoek nodig.
De eerste schattingen laten zien dat een warmtenet voor de eerste wijken in Delfzijl en Appingedam 52 tot 57 miljoen euro zal kosten. Dan kunnen er ruim drieduizend huizen en ruim honderd andere gebouwen mee verwarmd worden.
Volgens Sweco zijn er mogelijkheden om hiervoor subsidie te krijgen uit het Nationaal Programma Groningen en van de overheid. 'Maar er zal nog heel wat water door de Eems moeten voordat je weet hoeveel het precies gaat kosten', zegt Haan.