Drafbaan stapt naar rechter en zet in op volledig koersseizoen

De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) stapt naar de rechter. Er wordt een juridische procedure opgestart tegen het ontruimingsbevel dat door de gemeente Groningen per 4 januari is opgelegd.

De drafvereniging wil toezegging afdwingen om nog een volledig seizoen door te mogen koersen onder dezelfde voorwaarden als in het huidige huurcontract.

De gemeente gaf in een eerder stadium aan dat er tot 12 juni draverijen gehouden mogen worden. De KHRV vindt dat te kort want er kan pas vanaf half maart gekoerst worden in het Stadspark. Bovendien is de kans op publiek in het tweede deel van het jaar groter.

Geen goedkeuring plannen gemeente

De traditionele Sweepstakes kunnen, met 12 juni als einddatum van het contract, niet gehouden worden. In het landelijke koersprogramma is het evenement alleen eind juni of begin juli mogelijk. De gemeente wil hierin niet meewerken en gaat volgens planning begin juni starten met de werkzaamheden om de drafbaan om te toveren tot een evenemententerrein.

De KHRV stelt dat dit opmerkelijk is omdat er door de gemeenteraad nog geen goedkeuring is gegeven aan onder andere de benodigde investeringen. Half maart wordt hierover gestemd in de Groninger gemeenteraad.

Verder is de KHRV het niet eens met het stopzetten van de financiële bijdrage voor het onderhoud van de baan.

Lees ook:
- Draverijen Stadspark gaan nog even door in 2021
- Professionele draverijen in Aduard uitgesloten: 'Totaal andere discipline'
- Pikeur over einde drafbaan: 'Ik kan het niet geloven'

Deel dit artikel:

Recent nieuws