Waddenvereniging: 'Houd natuur Eems beter in de gaten'

Slibonderzoek
Slibonderzoek © A.Ponger/Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat moet de visstand in de Eems vaker controleren. Dat zegt de Waddenvereniging, die zich zorgen maakt over het herstel van de natuur in de Eems.
De Eems is de afgelopen decennia vervuild geraakt door slib, veroorzaakt door baggeren, inpolderen en het aanleggen van dammen. Daardoor verdween vrijwel alle zuurstof uit het water, wat weer ten koste ging van dieren en planten.

Twee keer per jaar

De overheid heeft de Eems inmiddels aangewezen als beschermd gebied en bepaald dat de natuur daar moet worden verbeterd. Door te meten welke vissoorten en hoeveel vissen er voorkomen, kan worden vastgesteld hoe gezond de onderwaternatuur is en of herstelmaatregelen succesvol zijn.
Rijkswaterstaat doet zo'n controle-onderzoek in de Eems twee keer per jaar. Te weinig, zegt de Waddenvereniging. De natuurorganisatie voerde vorig jaar op dezelfde manier als Rijkswaterstaat metingen uit, maar dan iedere maand. Haar conclusie: alleen zo kan het verloop van het natuur in de Eems goed in de gaten worden gehouden.
Volgens de Waddenvereniging zit het zo
De Natura 2000 wetgeving beschrijft per beschermd leefgebied welke vissoorten bij dat habitat horen en dus als indicatorsoort een graadmeter zijn voor het specifieke gebied. Voor het Eems-estuarium zijn de indicatorsoorten onder andere haring, bot, schol, ansjovis en wijting. Zij maken ieder op hun eigen manier en op verschillende momenten van het jaar gebruik van het estuarium.