Stukje Groningen bij Stroobos naar Friesland

STROOBOS - De provincie Groningen geeft een lapje grond bij Stroobos aan de provincie Friesland.
Het gaat om een oeverstrook langs het Prinses Margrietkanaal. Het kanaal is daar de afgelopen tijd breder gemaakt om meer ruimte te bieden aan de scheepvaart. Aangezien de oeverwal van oudsher de grens vormt tussen Groningen en Friesland is er een kleine grenscorrectie toegepast. Op de strook grond van ongeveer één hectare wonen geen mensen.