'Meer werklozen en stagiaires bij grote bouwopdrachten'

GRONINGEN - De provincie wil dat bij de grote projecten voor weg- en waterbouw voortaan meer werklozen en stagiares worden ingezet. Aannemers die zich inschrijven voor dergelijke klussen moeten dan 5 procent van de aanneemsom daarvoor reserveren.
Het provinciebestuur wil met het sociaal aanbesteden de werkgelegenheid in onze provincie vergroten. Het zou tientallen banen per jaar opleveren, die gevuld moeten worden door laagopgeleide werklozen, mensen die een beroepsbegeleidende leerweg volgen en mensen uit de sociale werkvoorziening.
De provincie begint medio volgend jaar met een drie jaar durende proef.