Groningse werkgevers vragen nog geen werktijdverkorting aan

Groningse werkgevers vragen nog geen werktijdverkorting aan
GRONINGEN - Er zijn nog geen Groningse bedrijven, die werktijdverkorting hebben aangevraagd en hun personeel tijdelijk onderbrengen in de WW.
Wel worden vaker uitzendkrachten naar huis gestuurd, omdat er minder werk is. Het gaat dan vooral om laaggeschoold personeel. Volgens het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) bevestigt dit de noodzaak van bijscholing.