Groningen opent Meldpunt Ouderenmishandeling

Groningen opent Meldpunt Ouderenmishandeling
GRONINGEN - Er komt een meldpunt voor ouderenmishandeling. De gemeente Groningen opent daarvoor een speciaal telefoonnummer dat vanaf maandag bereikbaar is.
Steeds meer ouderen worden mishandeld, zo blijkt uit landelijk onderzoek, maar hoeveel precies is onbekend. Om dit voor de stad Groningen in kaart te brengen opent de gemeente het Meldpunt Ouderenmishandeling. Op basis van de gegevens die daar binnenkomen, wordt een plan van aanpak gemaakt om ouderenmishandeling tegen te gaan.
Omdat ouderen worden gezien als de zwakkere groep in de samenleving zijn ze een makkelijk doelwit. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ze steeds vaker slachtoffer zijn van mishandeling. Toch wordt er nog amper melding van gedaan. De proef met het nieuwe meldpunt duurt een jaar.