Partij van het Noorden uit felle kritiek op waterschapsverkiezingen

GRONINGEN - De Partij voor het Noorden is het niet eens met de werkwijze rondom de waterschapsverkiezingen. Volgens de partij is er zo veel mis gegaan dat er nieuwe verkiezingen moeten komen.
Dat slechts een kwart van de stemgerechtigden een stem uitbracht, ligt volgens de Partij voor het Noorden onder andere aan een te lange stemperiode. Veel mensen zouden de verkiezingsenvelop opzij hebben gelegd en zijn vergeten om de envelop daadwerkelijk te posten. De Partij voor het Noorden pleit er dan ook voor dat de verkiezingen in het vervolg op één dag worden gehouden.