OM in hoger beroep om vrijspraak waterschap ondanks vangen en doden bevers

Een bever
Een bever © RTV Noord
Het Openbaar Ministerie (OM) is het er niet mee eens dat het waterschap Hunze en Aa's is vrijgesproken van het opzettelijk proberen te vangen en doden van bevers en otters in muskusklemmen en gaat in hoger beroep.
Door de vrijspraak schoof de economische politierechter op 11 december de eis van het OM, een boete van 10.000 euro waarvan de helft voorwaardelijk, van tafel.

Geen intentie

De rechter vond het niet aannemelijk dat het waterschap de intentie heeft gehad bevers en otters te vangen en te doden bij de bestrijding van muskusratten. Dat neemt niet weg dat het waterschap gebruikt maakt van onbeveiligde klemmen.
'En dit is in strijd met de wet natuurbescherming', zei een woordvoerster van het OM over de beslissing om in hoger beroep te gaan. Het OM wil dat de hogere rechters zich over dit punt gaan buigen.

Genoeg en schoon water

Het waterschap heeft als wettelijke taak te zorgen voor genoeg en schoon water, maar ook het beschermen tegen te veel water. Muskusratten brengen schade aan waterkeringen. Het waterschap is verplicht de aantallen muskus- en beverratten zo laag mogelijk te houden om graafschade aan het watersysteem te voorkomen. Hiervoor heeft de provincie Groningen het waterschap vrijstelling verleend om muskus- en beverratten te doden.

Strikte regels

Dit moet volgens strikte regels van de Wet Natuurbescherming en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Dit houdt in dat het te vangen dier zo snel mogelijk wordt gedood, zo pijnloos mogelijk en niet meer dieren dan nodig en met daarvoor wettelijk toegestane vangmiddelen.
Maar daar zit volgens het OM nu het pijnpunt. Waterschap Hunze en Aa's gebruiken onbeschermde klemmen, waarin ook bevers kunnen worden gevangen. Deze klemmen zijn wettelijk niet toegestaan, zei de officier van justitie eerder op zitting.

'Hier is rechter aan voorbij gegaan'

Volgens het OM is de rechter hieraan voorbijgegaan en is dit een reden om in hoger beroep te gaan. De rechter oordeelde over muskusrattenklemmen in de Oeverpolder, de Harense Wildernis en de Groene Polder bij Onnen, die volgens de opsporingsambtenaren niet aan de wettelijke eisen voldeden of onvoldoende beverwerend waren geplaatst.
Tijdens de zitting zei een woordvoerder van het waterschap dat tijdens de jacht op de muskusrat er alles aan wordt gedaan om de beschermde bever te ontzien.

Ongewilde bijvangsten

Uit de registratie blijkt dat sinds het uitzetten van de bever in 2007 dit dier tot nu toe niet in een klem van het waterschap is beland. Het OM vindt dat het waterschap klemmen gebruikt waarbij te veel risico is op ongewilde bijvangsten. Er wordt gesteld dat niet kan worden geleefd zonder risicos, maar hier is niet alles aan gedaan om die zoveel mogelijk te voorkomen, vindt het OM.