Water Natuurlijk grote winnaar waterschapsverkiezingen

Water Natuurlijk grote winnaar waterschapsverkiezingen
GRONINGEN - Water Natuurlijk is de grote winnaar van de waterschapsverkiezingen in Groningen. De partij kreeg 4 zetels in het bestuur van waterschap Noorderzijlvest en dat van Hunze en AA's.
De zetelverdeling in het bestuur van Noorderzijlvest zag er als volgt uit: PvdA 3 zetels, CDA 2, ChristenUnie 2, VVD 1, Betaalbaar Water 2, Water Natuurlijk 4, Werk aan Water 2. Zeven vaste zetels zijn voor belangengroepen zoals de boeren.
Bij Hunze en AA's had PvdA weer 3 zetels, CDA eveneens 2, ChristenUnie 1, VVD 2, Algemene Waterschapspartij 1, Partij van de Dieren 1, Water Natuurlijk 4 en Werk aan Water 2. Ook hier waren 7 zetels geborgd.