Verzet tegen zonneparken in Drentsche Aa-gebied: 'Desastreus voor natuur' (update)

Het plan van de gemeente Groningen om zonneparken aan te leggen in het dal van de Drentsche Aa stuit op verzet. 'De gemeente walst met een stoomwals over dit prachtige landelijke gebied heen', zegt Jan Wittenberg van Stichting Landelijk Gebied Haren.

Samen met de dorpsverenigingen van Onnen, Noordlaren, Glimmen en Haren vraagt hij de gemeente af te zien van de bouw van zonneparken rondom Haren en Glimmen.

'Gebied met grote historische waarde'

De gemeente heeft in dit gebied verschillende locaties aangewezen waar ontwikkelaars 'kleinschalige zonneparken' mogen bouwen. Deze moeten dienen als aanvulling op twee grote zonneparken in Meerstad-Noord en Westpoort-Noord. De beoogde locaties in Nationaal Park Drentsche Aa en op de Hondsrug bij Haren zijn volgens de dorpsverengingen ongeschikt.

'Het zijn gebieden met grote natuur- en cultuurhistorische waarde', vertelt Wittenberg. 'Dit landschap is door de jaren heen opgebouwd. Met het aanleggen van zonneparken vernietig je dat. Het lijkt wel alsof de mensen die dit plan hebben opgesteld hier nog nooit geweest zijn.'

Op onderstaande kaart zie je in het groen de beoogde locaties voor zonneparken rond Haren en Glimmen. Klik hier voor een groter formaat.

In het groen de beoogde locaties van zonneparken rond Haren en Glimmen (Foto: Gemeente Groningen)

De gemeentelijke plannen staan beschreven in het 'Ontwerp-beleidskader Zonneparken'. Een van de grotere locaties die daar in genoemd wordt, is een strook land ten oosten van natuurgebied Appelbergen. 'Dat is een weidevogelgebied en ligt deels op de Onneres', zegt Wittenberg. 'Daar moet je geen zonnepanelen neerzetten. Dat is desastreus voor de natuur.'

Dat het om 'kleinschalige zonneparken' gaat, zegt Wittenberg niet zoveel. 'Met tien hectare heb je het alsnog over heel veel voetbalvelden. Dat noem ik grootschalig en industrieel.'

Geen zonnepark binnen nationaal park

Dat de gemeente zonneparken wil bouwen binnen het gebied van Nationaal Park Drentsche Aa, valt bij de dorpsverengingen al helemaal verkeerd. In een brief aan het college schrijven ze dat dit in strijd is met de ‘Gedragscode zon op land’, ondertekend door verschillende milieuorganisaties.

'Hierin is afgesproken dat in Nationale Parken geen zonneparken komen. Maar het Nationaal Park Drentsche Aa wordt in dit beleidskader niet eens genoemd.' Tot onvrede van Witteveen. 'In het dal van de Drentsche Aa zit een oud verdedigingswerk in de ondergrond. Die archeologische waarde kun je niet zomaar vernietigen met een zonnepark. Er moet een transformatorgebouw komen en je hebt zeker dertig jaar lang geen enkele natuurwaarde.'

'Aanleg in afstemming met de natuur'

In de plannen van de gemeente is te lezen dat zonneparken op essen niet toegestaan zijn. Verder wordt de omvang van een nieuw zonnepark afgestemd 'op de maat en schaal van het landschap'. 'In het kleinschalige essenlandschap zal de schaal van het zonnepark kleiner zijn dan in het grootschaligere wegdorpenlandschap. Dit is per geval maatwerk.'

Begin eerst eens met panelen op daken van bedrijfspanden
Jan Wittenberg - Stichting Landelijk Gebied Haren

Voldoende alternatieven mogelijk

Tegen zonneparken in het algemeen zijn de verenigde dorpelingen overigens niet. Integendeel, zegt Wittenberg. 'We wonen allemaal dicht bij de natuur en zien hoe de biodiversiteit achteruit gaat. Daarom doen we er alles aan om energieneutraal te worden.'

Diezelfde natuur moet volgens Wittenberg geen plek zijn om aan de Groningse duurzaamheidsdoelstelling te voldoen. 'Begin eerst eens met panelen op daken van bedrijfspanden, als overkapping van P&R-locaties en gebouwen van de gemeente. Daar liggen ze nog nauwelijks. Alles bij elkaar kom je dan zo aan twee hectare oppervlak. Daarna kunnen we kijken wat er nog meer nodig is.'

Reactie gemeente

Wethouder Philip Broeksma zegt in een reactie dat het niet gaat om nieuwe plannen van de gemeente Groningen, maar om voorzetting van Harens beleid. Volgens hem zijn de beoogde locaties op een zorgvuldige manier geselecteerd en is er alleen ruimte voor particuliere deelnemers en niet voor grote commerciële partijen.

De wethouder zegt dat een park er alleen komt als er voldoende particulieren willen deelnemen die samen minimaal de helft van de kosten betalen. Dan zou er ook voldoende draagvlak zijn, denkt Broeksma. Verder wijst hij er op dat er voldoende mogelijkheden zijn om bezwaren in te dienen tijdens de inspraakprocedure. Omdat er veel vragen zijn over het beleidsvoornemen wordt er op 14 januari een webinar voor inwoners van het gebied gehouden. In verband daarmee is de inspraakprocedure verlengd tot en met 21 januari.

Dit bericht is geüpdatet met een reactie van wethouder Philip Broeksma

Lees ook:
- Gemeente Groningen telt nu 364.000 zonnepanelen: 'We zijn over de helft'
- Grootste zonnepark van gemeente Groningen geopend
- Alles over zonneparken in Groningen

Meer over dit onderwerp:
duurzaamheid zonnepanelen
Deel dit artikel:

Recent nieuws