Aardbevingsnieuws december 2020: smartengeld voor kinderen en nieuwjaarskaarten

Een huis met aardbevingsschade (ter illustratie)
Een huis met aardbevingsschade (ter illustratie) © Marco Grimmon/RTV Noord
In de laatste maand van 2020 werd duidelijk dat ook kinderen die in het bevingsgebied wonen recht hebben op smartengeld. Verder is Eemsdelta blij dat hun 'bevingsburgemeester' blijft.
Maar eerst terug naar 1 december, toen de NAM bekendmaakte een gaspijp aan te willen leggen tussen Warffum en Grijpskerk. Dit bericht kwam voor veel Warffumers als een donderslag bij heldere hemel. In Grijpskerk wordt het gas bewerkt.
De inwoners van Warffum willen dat de NAM een nieuw winningsplan opstelt, waarin meer rekening met bodemdaling wordt gehouden. Maar, 'nog beter is om helemaal te stoppen met gaswinnen', zegt Wim Munters uit Warffum.
De NAM heeft vrijwillig een Milieueffectenonderzoek gedaan. Het bedrijf wilde daar eerder niet aan beginnen. De inwoners van Warffum gaan de nieuwe vergunning eerst bestuderen, voordat ze met een mogelijk bezwaar komen.
Archiefbeeld van een protest tegen gaswinning in Warffum
Archiefbeeld van een protest tegen gaswinning in Warffum © RTV Noord / Sven Jach

Blij dat burgemeester blijft

Op bestuurlijk gebied staat er veel te veranderen. In het bevingsgebied worden de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum samengevoegd tot de gemeente Eemsdelta. Gerard Beukema wordt waarnemend burgemeester van die gemeente. Daar zijn partijen blij mee zijn. Hij was tot nu toe burgemeester van Delfzijl.
Anneke Knip van GroenLinks zei er het volgende over: 'Het is maar voor een beperkte tijd en het gasdossier is zo complex, dat ken je niet in een paar maanden. Dan is ervaring en continuïteit belangrijker dan een frisse wind.'
De nieuwe coalitie van de gemeente stelt op te komen voor de belangen van inwoners die te maken hebben met bevingsschade.

Smartengeld voor kinderen

Kinderen die in het bevingsgebied wonen, hebben ook recht op smartengeld. Maar dit geldt niet voor iedereen. 'Er moet sprake zijn van ernstig leed', aldus voorzitter Bas Kortmann van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).
Soms zeggen ze het één, maar doen ze precies het tegenovergestelde.
Esmeé Brouwer, woont in bevingsgebied
Volgens Kortmann moet er per situatie bekeken worden hoe zwaar iemand geleden heeft, omdat iedereen gebeurtenissen anders interpreteert. De verwachting is dat gedupeerden vanaf maart 2021 smartengeld kunnen aanvragen. Kortmann houdt rekening met 50.000 aanvragen. Maar hij zegt dat niet elke aanvraag gehonoreerd kan worden.
Het percentage dat de kinderen krijgen, is nog niet bekend. Kortmann schat in dat het rond de 25 of 35 procent ligt.
Bas Kortmann over smartengeld
De reactie van de 19-jarige Esmeé Brouwer uit Slochteren was: 'Eerst zien dan geloven'. Ze kan zich de eerste aardbeving nog wel herinneren en slaapt naar eigen zeggen nog steeds onrustig. 'Mijn hele jeugd bestond uit aardbevingen.' Ze heeft er een 'hard hoofd' in; 'Soms zeggen ze het één, maar doen ze precies het tegenovergestelde.'
Kind zijn in aardbevingsgebied

Vertrouwen neemt toe

Uit jaarlijks onderzoek van Vereniging Eigen Huis, waar duizend Groningers aan meededen, blijkt dat het merendeel negatief is gestemd over de toekomst van hun woonomgeving. Wel neemt het vertrouwen in kleine mate toe.
Er werd onder meer gevraagd naar het bestuursakkoord, waarin is afgesproken dat er 1.5 miljard euro extra beschikbaar komt. Uit het onderzoek blijkt dat hier nog veel verwarring over is. 60% van de deelnemers gaf aan 'afwachtend' te zijn tegenover het akkoord. Volgens Vereniging Eigen Huis moet er snel meer duidelijkheid komen.

Nieuws uit Drenthe

Niet alleen in Groningen, maar ook in Norg (Drenthe) rommelt het. Om de afbouw van de gaswinning te versnellen wordt de opslag hier vergroot. Volgens landsadvocaat Hans Besselink (die sprak namens minister Eric Wiebes) kan dit zorgen voor lichte schades aan gebouwen, 'maar de bevolking van de kop van Drenthe hoeft niet bang te zijn dat het onveilig wordt.'
Deze aankondiging leidde tot verzet onder de inwoners. 'Het klinkt als een vrijwaringsclausule', zegt Gijsbert Vonk uit Steenbergen. Besselink garandeert dat alle schade vergoedt wordt.
De Raad van State heeft tijdens een tussenuitspraak op 23 december minister Wiebes en de NAM op de vingers getikt. Ze krijgen vier maanden de tijd om het onderzoek naar de aardbevingsrisico's rond de gasvelden in de kop van Drenthe aan te passen, of helemaal opnieuw te doen. Het onderzoek dat gedaan was kreeg van de Raad van State een onvoldoende. Onder andere risico's voor dichter bevolkte gebieden waren niet goed in kaart gebracht.

Nieuwe beving

Op 21 december was er in de provincie een aardbeving van 1.8 op de schaal van Richter in Loppersum en Westeremden. 'Twee opeenvolgende dreunen', aldus een lezer van RTV Noord. Joyce uit Garsthuizen: 'Rammelende en trillende binnendeuren'. Zelfs op een woonboot was de aardbeving voelbaar.

Een kaart voor de koning

De Groninger Bodem Beweging kwam met een ludieke actie: een kaart sturen naar de koning, om de bevingsproblematiek weer onder de aandacht te brengen bij het staatshoofd. De organisatie heeft 125 duizend kaartjes laten drukken en heeft die laten bezorgen bij Groningers.
'Hopelijk helpt een kaart aan de koning om te laten zien dat de problemen hier nog verre van opgelost zijn', aldus voorzitter Jelle van der Knoop. De illustratie is gemaakt door cartoonist Eric van der Wal, ook wel bekend als Pluis.
De kaart is getekend door cartoonist Pluis
De kaart is getekend door cartoonist Pluis © Pluis

Aardbevingen in december 2020:

- 13 december - 15:24 - Sappemeer - 0.8
- 15 december - 02:57 - Rottum - 1.0
- 16 december - 01:03 - Rottum - 0.5
- 19 december - 06:24 - Rottum - 1.3
- 21 december - 09:29 uur - Westeremden - 1.8
- 28 december - 02:09 uur - Zuidbroek - 0.6