Burgemeester vaardigt noodverordening uit in Hoogezand

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen © RTV Noord
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten een noodverordening af te kondigen tijdens de jaarwisseling voor twee specifieke gebieden in Hoogezand.
De politie laat weten te beschikken over duidelijke aanwijzingen dat in deze gebieden ernstige onregelmatigheden zouden plaatsvinden tijdens de jaarwisseling.
De noodverordening houdt in dat personen die niet in dat gebied wonen, of op bezoek gaan bij mensen die daar wonen, dat gebied op gezag van iemand van de politie of brandweer onmiddellijk moeten verlaten.

Vanaf 31 december 18:00 uur

De verordening treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan en geldt op oudejaarsdag van 18.00 uur tot 1 januari 2021 om 06.00 uur. De verordening geldt voor de volgende gebieden:
Van Limburg Stirum (oostzijde), Abraham Kuypersingel, Dreeslaan, Thorbeckelaan (zuidzijde), Van Houtenlaan (oostzijde) en de Troelstralaan (noordzijde). Het Cruijff Court en de Majellaschool vallen ook binnen dit gebied.
Gebied 1
Gebied 1 © Gemeente Midden-Groningen
Ook winkelcentrum De Hooge Meeren en daarmee het gebied gelegen tussen de N385 oostelijk en westelijk van het winkelcentrum vallen onder de noodverordening. Dat geldt ook voor de Burgemeester Van Roijenstraat-Oost (noordzijde) en de Abraham Kuupersingel (zuidzijde). Hier valt ook de parkeerkelder onder.

'Verplicht te vertrekken'

'Een ieder, niet woonachtig in de gebieden en die niet aannemelijk kan maken zich daar met een ander doel te bevinden dan voor een bezoek aan dat gebied, is verplicht op aanwijzing van de daartoe bevoegde ambtenaren van politie of brandweer om te vertrekken uit het gebied', laat de gemeente weten.