Drie deskundigen moeten provincie verder helpen met Ring Zuid

Een luchtfoto van werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg
Een luchtfoto van werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg © Aanpak Ring Zuid
Drie deskundigen moeten de leden van Provinciale Staten meer inzicht bieden in de situatie rond de zuidelijke ringweg. Op verschillende dagen worden de Statenleden geïnformeerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden in dit dossier.
In januari staan er voor Statenleden drie dagen op de agenda waarop de problematiek rond de zuidelijke ringweg wordt besproken. Tijdens twee informatiebijeenkomsten praten hoogleraar staatsrecht Solke Munneke van de Rijksuniversiteit, projectdirecteur Hans Ruijter van de Zuidasdok en bijzonder hoogleraar Wim Leendertse van de Rijksuniversiteit de Statenleden met hun kennis bij.

Leren van Zuidasdok

Hoogleraar Munneke informeert de Statenleden vooral over de rolverdeling tussen gedeputeerde Fleur Gräper en Provinciale Staten als controlerend orgaan. Ook gaat hij in op de actieve informatieplicht van Gräper en wat dit betekent voor haar en de Statenleden. Hij komt op 6 januari langs in de Statenzaal.
De tweede bijeenkomst op 13 januari wordt vooral benut om de praktische kant het dossier voor het voetlicht te brengen. Statenleden kunnen namelijk vragen stellen aan Ruijter, projectdirecteur van Zuidasdok. Dat is een project waarin de A10 bij Amsterdam wordt verbreed en deels ondergronds wordt gebouwd. Ook wordt station Amsterdam-Zuid uitgebreid. Het project kende een aanneemsom van 1,9 miljard euro, maar na problemen rond de uitvoering werd afscheid genomen van hoofdaannemer Heijmans. Inmiddels is duidelijk dat het project een miljard euro duurder wordt.
Beide projecten hebben raakvlakken, daar willen we graag meer over te weten komen
Leendert van der Laan - Statenlid
Statenleden kunnen van Ruijter te horen krijgen wat ze van de problemen rond de Zuidasdok kunnen leren. Statenlid Leendert van der Laan, één van de initiatiefnemers voor het inschakelen van externe deskundigen: ‘Beide projecten hebben raakvlakken, daar willen we graag meer over te weten komen.’

Kennis over infrastructurele projecten delen

Op 13 januari gaat bijzonder hoogleraar Management in Infrastructuurontwikkeling Leendertse zijn wetenschappelijke kennis over grote infrastructurele projecten delen met Provinciale Staten. Ruim een week later, op 22 januari, zullen Statenleden door ambtenaren van de provincie worden bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de bouw van de zuidelijke ringweg.