Gemeente Het Hogeland breidt dorpen uit

In dorpen als Bedum en Winsum komen meer woningen
In dorpen als Bedum en Winsum komen meer woningen © Hans van Rhoon/ANP
De gemeente Het Hogeland gaat aan de slag met het uitbreiden van dorpen waar de vraag naar woningen toeneemt, zoals Winsum en Bedum. Door de overspannen woningmarkt in de stad Groningen wijken steeds meer mensen uit naar Het Hogeland.
Dinsdagavond heeft de gemeente de woonvisie in een digitale bijeenkomst gepresenteerd. Hierin staat hoe in Het Hogeland wordt omgegaan met woningen.
Al jarenlang kampt het gebied met krimp. Omdat de stad niet aan de vraag kan voldoen, wordt in dorpen dicht bij de stad gesteld dat er extra huizen bij moeten komen. Zoals in Bedum en Winsum.
‘Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer mensen vanuit de stad naar de dorpen trekken. Dat is het effect van de druk op de woningmarkt in de stad. Daar moeten we op inspelen’, zegt wethouder Mariëtte de Visser.

Bevolkingsgroei

Het inwonertal van de gemeente Het Hogeland is dit jaar licht gestegen. Op 1 januari 2021 waren er 47.826 Hogelandsters. Dat zijn er 25 meer dan vorig jaar. Toen had de gemeente 47.801 inwoners.

De meeste mensen zullen binnen de bestaande woningvoorraad verhuizen naar een volgende woning stelt de gemeente. Verwacht wordt een toevoeging van 1% per jaar tot 2030 in beide dorpen.

Nieuwbouw

In Bedum en Winsum wil de gemeente 300 à 400 woningen bijbouwen tot 2030. Dat zijn 30 à 40 per jaar. Met het zwaartepunt op de eerstkomende jaren.
Ook denkt de gemeente dat andere dorpen dicht bij de stad en bijvoorbeeld langs de Eemshavenweg kunnen inspelen op de toenemende vraag waaraan de stad niet kan voldoen.

Balans vinden

De gemeente vindt het wel belangrijk om mee te bewegen met de vraag. ‘We kijken op de lange termijn. Het is niet zo dat krimp niet meer bestaat. Maar het wordt gedempt in deze gebieden. Op lange termijn hebben we te maken met vergrijzing. Dus er moeten ook weer niet te veel woningen bij waardoor mensen hun woning straks niet meer kwijt kunnen', stelt wethouder De Visser.

Andere dorpen

Er zal in samenspraak met de dorpen gekeken worden wat nodig is en op welke plek. Zo wil de gemeente in Sauwerd en Zuidwolde kijken wat de mogelijkheden zijn. In Adorp staat al nieuwbouw op de planning op het oude sportveld.
Ook in Zoutkamp ziet wethouder Mariëtte de Visser een vraag naar woningen. ‘Daar is een eigen woningmarktgebied ontstaan. Jongeren, maar ook anderen uit het dorp, willen daar blijven wonen. Daar komen we graag aan tegemoet.’