Peerd naar Grote Markt: 'Is dit serieus?' en 'Kom doe niet zo gek'

Het plan om het Peerd van Ome Loeks van het Hoofdstation naar de Grote Markt in Groningen te verplaatsen werd woensdagmiddag kort, maar vrij hevig besproken tijdens het debat over de aanpak van de Grote Markt. De kans van slagen lijkt klein; het stadsbestuur voelt niks voor een verplaatsing.

100% Groningen wil het standbeeld verplaatsen naar het centrum van de stad omdat het volgens hen niet voldoende tot wasdom komt op de huidige locatie. Politiek Groningen sprak woensdagmiddag over de aanpak van de Grote Markt en dus ook over het plan van de verhuizing. In de loop van volgend jaar wordt de Grote Markt voor zo'n 15 miljoen aangepakt.

Grootste partij is tegen

De verplaatsing van Ome Loeks en zijn Peerd lijkt in elk geval niet op steun van GroenLinks te kunnen rekenen. Met elf zetels is die partij veruit de grootste partij.

Houd toch op! Is dit nu serieus?
Herman Pieter Ubbens - CDA-politicus

'Ik dacht dat dit een proefballonnetje was, maar dit is dus echt', zegt Benni Leemhuis. 'Dat is toch wel schokkend. Een partij die voor Groningen opkomt en in de Martinistad een paard op de Grote Markt wil plaatsen, terwijl het teken van Groningen de Martinitoren is. Die staat aan de Grote Markt. Nou kom, even niet zo'n gekkigheid alstublieft.'

'Houd toch op'

CDA-politicus Herman Pieter Ubbens neemt ook geen blad voor de mond en reageert vol verbazing op het plan van 100% Groningen. 'Ik vind dit toch enigszins lachwekkend', zegt hij nadat hij vertelt dat hij twijfelde om te reageren op het plan.

'100% houdt een heel verhaal waarin ze zeggen dat de Grote Markt een verblijfsgebied moet worden en dan is de enige suggestie om het Peerd van Ome Loeks te verplaatsen? Het is toch niet zo dat daardoor de gemiddelde Groninger wekelijks naar de Grote Markt komt? Houd toch op! Is dit nu serieus?'

Mijn ambitie is om het Peerd van Ome Loeks weer in het gras te zetten op het stationsplein
Roeland van der Schaaf - Wethouder

'Raar in het vel'

Detleff Mellies, de politicus van 100% die het plan inbracht, lijkt enigszins aangedaan door de afwijzende betogen van de twee partijen. 'We hebben het over vierduizend vierkante meter aan plein. Kan daar niet 25 vierkante meter voor een standbeeld worden vrijgemaakt. Het gaat mij raar in het vel zitten dat zoiets niet bespreekbaar is. Ik hoop dan ook zeker dat andere partijen zich er toch achter kunnen scharen', aldus Mellies. De overige partijen reageerden niet op het plan van de verhuizing.

Wethouder wil Peerd in het gras

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) deed dat wel. Zijn woorden zorgden er echter niet voor dat de verhuizing een stap dichterbij lijkt te komen. De bestuurder is van mening dat het beeld in de weg zal staan als er evenementen op de Grote Markt plaatsvinden. Daarnaast vindt hij de huidige plek een prima plek. Wel geeft hij toe dat het stadsbalkon, waar het Peerd staat, minder geslaagd is.

'We moeten dan ook het Stadsbalkon gaan verbeteren. Mijn ambitie is om het Peerd van Ome Loeks weer in het gras te zetten op het stationsplein.' Als het al verplaatst gaat worden dan voorziet de PvdA'er een nieuwe discussie; naar welke kant komt de kont van het paard te staan?

'Stel dat we het op de Grote Markt neerzetten, dan denk ik niet dat we eruit komen. Of het nou met de billen richting het Stadhuis gaat staan of richting Vindicat, voor beide varianten zijn er vast veel aanhangers, maar laten we die discussie maar niet aangaan.'

Geld

De discussie over de aanpak van de 'huiskamer van Groningen' ging echter niet alleen over het verplaatsen van het beeld, maar ook vooral over geld. In eerste instantie zou de aanpak namelijk 5 miljoen euro bedragen, inmiddels ligt dat bedrag op 15 miljoen euro. Alhoewel een meerderheid van de raad nog altijd achter het plan staat om de Grote Markt aan te pakken zijn er ook hier en daar twijfels.

We hebben het ook niet meer over enkel het verwijderen van asfalt en het plaatsen van gele steentjes
Roeland van der Schaaf - Wethouder

Zoals bij de Partij van de Dieren en de SP. De eerstgenoemde partij is blij met de plannen, maar is niet tevreden over de oplopende kosten. De SP vindt het vooral vervelend dat ze geen overzicht hebben van de kosten die gemoeid gaan met de aanpak van de gehele binnenstad. De verbouwing van de Grote Markt maakt namelijk onderdeel uit van een grotere aanpak, namelijk die van het gehele centrum. Voor die complete aanpak is 60 miljoen euro beschikbaar. De VVD wil dat de wethouder aan de slag gaat met een versoberd plan voor de Grote Markt.

'Geen uitgemaakte zaak'

Van der Schaaf gaat geen versoberd plan uitwerken, maar zal wel tot in detail overzichtelijk maken wat elke stap kost. '15 miljoen is een fors bedrag. Helemaal in deze tijd en we moeten ook maar kijken of we dat gaan betalen, dat is zeker geen uitgemaakte zaak. We gaan dit plan uitwerken, maar we zullen ook aangeven wat je kan doen met een minder groot budget.' De wethouder heeft in elk geval toegezegd dat er niet zomaar extra geld uitgetrokken gaat worden. Ook liet hij weten dat het ophogen van het budget, van 5 naar 15 miljoen euro, een gevolg is van de keuzes die er zijn gemaakt.

'Het aan te pakken gebied is groter dan in eerste instantie het geval was. We hebben het ook niet meer over enkel het verwijderen van asfalt en het plaatsen van gele steentjes. Dit bedrag is het gevolg van gemaakte keuzes en niet van verkeerde inschattingen.'

Lees ook:
- Nieuwe poging voor verhuizing Peerd: 'Hij moet naar de Grote Markt'
- Wethouder waarschuwt: Kosten voor opknapbeurt binnenstad vallen hoger uit dan verwacht

Deel dit artikel:

Recent nieuws