Eindexamenleerlingen wel fysiek les? Niet op alle openbare scholen in Stad (update)

Leerlingen die dit jaar eindexamen doen moeten ondanks de lockdown op school les krijgen. Toch gebeurt dit niet altijd. Schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groningen houdt het bij online onderwijs.

De onderwijsinspectie heeft het bestuur hier inmiddels meerdere keren op aangesproken.

Het mag niet van het ministerie

Het ministerie van Onderwijs verplicht scholen om eindexamenleerlingen gewoon in de klas te ontvangen. Dat is niet voor niets, vertelt een woordvoerder.

'Leerlingen leren het beste op school en eindexamenleerlingen moeten goed voorbereid worden op de eindexamens. Deze leerlingen mogen er dan ook van uitgaan dat scholen er alles aan doen om deze leerlingen fysiek onderwijs te geven.'

'Fysiek en online gaan niet samen'

Toch kiezen de stadse openbare scholen voor online onderwijs aan eindexamenleerlingen. Aan ouders die hierover aan de bel trokken schrijft het schoolbestuur dat docenten niet tegelijk online en fysiek les kunnen geven. Door alleen onderwijs op afstand te doen is het mogelijk meer lesuren te geven.

'De afgelopen maanden hebben we samen met leerlingen en ouders veel geleerd over het toepassen van afstandsleren in de praktijk en zijn er op school en in samenwerking binnen ons bestuur al voorbereidingen getroffen voor het scenario van een lockdown. (..) Daarmee denken wij voor deze periode met alles wat we in huis hebben onze leerlingen de beste kwaliteit van onderwijs te kunnen bieden. Dat geldt in principe voor al onze leerlingen en ook voor de examenleerlingen en leerlingen in het praktijkonderwijs.'

Al met al zou er dus volgens de scholen juist meer lestijd en aandacht zijn voor de eindexamenleerlingen. 'Dit hebben we juist met oog op de examens hoog in het vaandel,' schrijft Openbaar Onderwijs Groningen.

Online mag bij hoge uitzondering en anders niet

Toch geeft het ministerie deze ruimte niet. Afwijken van de verplichting om eindexamenleerlingen op school les te geven mag om twee redenen. De eerste is als er een uitbraak is en de GGD de school dicht wil hebben.

De tweede is als het organisatorisch echt niet anders kan. Dat is volgens de woordvoerder van het onderwijsministerie alleen het geval wanneer 'te veel leraren ziek zijn of in quarantaine moeten en geen vervanging beschikbaar is'.

Inspectie keurt het af en grijpt in

De Inspectie van het Onderwijs weet dat alle stadse openbare scholen niet voldoen aan de regels voor eindexamenleerlingen. Woordvoerder Daan Jansen: 'We hebben deze week al meerdere malen contact gehad en aangegeven dat het uitgangspunt fysiek onderwijs is. De inspecteur spreekt het bestuur er op aan: hoe zorg je dat je gaat voldoen aan de afspraken? Want dit kan niet zo zijn.'

De onderwijsinspectie kan een schoolbestuur ook formeel een 'herstelopdracht geven' als ze de wet niet volgen. In dit geval gaat het niet direct om een wetsbepaling, maar om een maatregel die vanwege de lockdown is ingesteld.

'Hier heeft de wet niet in voorzien, maar in de wet staat wel dat er een 'optimale leerontwikkeling' moet zijn. Daar valt dit wel onder.' De inspectie kan een bestuur dat de herstelopdracht niet uitvoert vervolgens een financiële sanctie opleggen, maar komt dat volgens Jansen zelden voor.

Overigens schrijft het schoolbestuur aan ouders dat de onderwijsinspectie de aanpak onderschrijft. Dat klopt volgens Jansen absoluut niet: 'Wij geven sowieso nooit toestemming en fysiek onderwijs is echt het uitgangspunt.'

Alsnog fysiek onderwijs als lockdown blijft

Openbaar Onderwijs Groningen laat in reactie weten dat op de meeste scholen volgende week schoolexamens gepland staan die wel op school zullen worden afgenomen. Mocht de lockdown worden verlengd dan schakelen scholen alsnog over op fysiek onderwijs aan eindexamenkandidaten. Deze eerste week na de vakantie is gebruikt om dat verder te organiseren.

Woordvoerder Irene Deurman: 'We hebben eerst gekozen voor de rust en kwaliteit van online onderwijs, wat we al helemaal hadden klaarstaan.'

Scholen kiezen eigen pad en geven nu al fysiek les

Niet alle scholen van Openbaar Onderwijs Groningen houden zich aan het uitgangspunt van het bestuur. Onder meer het Montessori Vaklyceum en de Topsport Talentschool kiezen wel voor fysieke lessen aan eindexamenkandidaten. Aan ouders schrijft het overkoepelend schoolbestuur dat dit echt een uitzondering moet zijn.

'In sommige gevallen kan de school bepalen dat onderwijs wél op school moet gebeuren. Deze uitzonderingen zijn per definitie geen open deur waarmee we de grenzen van ons beleid opzoeken. De stelregel blijft online, tenzij.'

Dit bericht is aangevuld met de informatie dat enkele scholen wel fysiek onderwijs geven aan eindexamenkandidaten.

Lees ook:
- Eindexamenleerlingen gaan wél naar school: 'Is dit wel optimaal?'
- Schooldirecteur over flexibel examen: 'Er is echt gedacht aan de leerlingen'
- Student uit Grootegast rapt over een jaar lang corona

Meer over dit onderwerp:
coronavirus zorg onderwijs
Deel dit artikel:

Recent nieuws