'Mobiliteitscentra moeten werklozen aan werk helpen'

GRONINGEN - De vakbond FNV Bondgenoten pleit voor het instellen van zogenaamde mobiliteitscentra in de stad en provincie Groningen. De centra moeten uitkomst bieden aan mensen die als gevolg van de economische crisis hun baan verliezen.
Het is de bedoeling dat door de mobiliteitscentra werklozen snel weer aan een baan komen. Volgens bestuurder van FNV Bondgenoten Dick Heinen is het dan ook belangrijk dat de centra op plekken komen te staan waar een grote uitstroom van personeel is.
Groot voorbeeld voor de nieuwe mobiliteitscentra moet het centrum zijn dat drie jaar geleden na faillisement van de kartonfabriek in Appingedam werd opgericht. Dit centrum werd toen gerealiseerd door een samenwerking van provincie, gemeente, het CWI, UWV en werknemers- en werkgeversorganisaties.