Canadese aanpak taalachterstand Veenkoloniën

Canadese aanpak taalachterstand Veenkoloniën
VEENDAM - Om de taalachterstand van 16.000 leerlingen weg te werken, gooien 120 scholen in de Veenkoloniën het over een andere boeg. Ze volgen daarin het voorbeeld van de Canadese onderwijsgoeroe Michael Fullan.
Zijn methode is in Canada, de Verenigde Staten en Schotland al succesvol gebleken. Staatssecretaris Sharon Dijksma van onderwijs heeft de deskundige ingehuurd om de taalachterstand in de Veenkoloniën aan te pakken. Donderdag sprak Michael Fullan honderden leerkrachten en directeuren toe in Veendam om de methode toe te lichten.
Zijn aanpak kent zes stappen. Zo moeten de leerkrachten intern goed samenwerken en moeten scholen onderling ook van elkaar leren. Verder moet de focus liggen op taal en rekenen, aldus Fullan.