'Geld Waddenfonds niet alleen besteden aan natuur'

'Geld Waddenfonds niet alleen besteden aan natuur'
GRONINGEN - Directeur Post van Groningen Seaports roept minister Cramer van VROM op om de 800 miljoen euro uit het Waddenfonds niet alleen aan natuurplannen te besteden.
Het Waddenfonds is bedoeld als compensatie voor de geplande gaswinning in het waddengebied. Afspraak was dat het geld niet alleen aan natuur, maar ook aan duurzame economische projecten zou worden besteed.
Tot dusver is daar volgens Harm Post echter nog geen cent naar toe gegaan en ook de komende tijd lijkt alleen geld beschikbaar voor natuur. Daardoor blijven andere projecten liggen, zegt Post. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van een stoomleiding op het industrieterrein van Delfzijl.
Volgens Post gaat het geld niet naar economische projecten, omdat de overheid bang is dat Brussel oordeelt dat er sprake is van staatssteun en er dus een stokje voor steekt.