Commissie pleit voor denktank om bevingsproblematiek aan te pakken

Een huis in de stutten
Een huis in de stutten © FPS/Jos Schuurman
Bij de afhandeling van aardbevingsproblematiek wordt te veel gekeken naar de juridische aansprakelijkheid en is er te weinig oog voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de verschillende instanties.
Dat schrijft de Commissie Bijzondere Situaties in haar jaarrapport.
De Commissie Bijzondere Situaties is in 2014 opgericht als vangnet om mensen te helpen die vastlopen in de bevingsproblematiek. Mensen in nood worden vaak aangedragen door burgemeesters of de onafhankelijke raadsman. Het afgelopen jaar behandelde de commissie veertien zaken, tegenover 41 het jaar daarvoor.

'Proces duurt veel en veel te lang'

De commissie merkt op dat het aantal aardbevingen en ook de intensiteit is afgenomen. Daarnaast is de schadeafhandeling efficiënter geworden. Toch is er nog veel werk te verzetten. 'Het proces van versterken duurt inmiddels veel en veel te lang, onderzoek volgt op onderzoek. Mede daardoor lopen mensen vast', zo luidt een van de conclusies.
Daarnaast is de materie vaak complex, is er te weinig aandacht voor huurders en ondernemers en moet er ook meer en structurele aandacht zijn voor de psychische gevolgen van bevingsschade, schrijft de Commissie Bijzondere Situaties.

'Serieus op de goede weg'

Wel is er verbetering zichtbaar. 'Desondanks ziet de Commissie óók dat IMG en NCG van goede wil zijn en serieus op de goede weg zijn. Onder andere waar het gaat om – stap voor stap – het terugwinnen van het vertrouwen van de bewoners in het aardbevingsgebied. Daarin worden stappen voorwaarts gezet vanwege de hogere snelheid van afhandeling en besluitvorming en échte onafhankelijkheid.'

Denktank kan sturing geven

Mede op basis van een rapport van het Groninger Gasberaad concludeert de Commissie Bijzondere Situaties dat de manier van aanpak anders zou moeten.
'Tot nu toe is het systeem van schadeherstel en versterking steeds gefocust en gebouwd geweest op de aansprakelijkheid van de NAM. Daardoor lijken de grenzen van deze aansprakelijkheid bepalend voor wat er gebeurt in Groningen. Echter: de aardbevingsproblematiek gaat veel verder dan dat, het is een breed maatschappelijk probleem geworden en moet ook als zodanig worden opgepakt. Dat is onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Iedereen moet daaraan werken, alle spelers in het aardbevingsdossier zijn hier nu aan zet.'
Om dat voor elkaar te krijgen ziet de commissie wel wat in een denktank. 'Een denktank zou hier sturing c.q. handen en voeten aan kunnen geven. En ook hier geldt weer: het gaat niet alleen om de stenen, maar vooral om de mensen die erin wonen.'