Nieuwe stroomkabel op zee gaat via Groningse kust onder Waddenzee en Schier door (update)

De route van een nog aan te leggen stroomkabel op zee gaat via de Groningse kust en onder Schiermonnikoog door. Minister van Economische Zaken Eric Wiebes heeft een besluit genomen over de route.

De nieuwe stroomkabel is nodig voor een nieuw windmolenpark op zee. Dit wordt 80 kilometer uit de kust van Groningen en ten westen van het bestaande windmolenpark van Gemini gebouwd.

De nieuwe stroomkabel is nodig voor een nieuw windmolenpark op zee. (Foto: TenneT)

De geplande route van de stroomkabel gaat vanaf het windmolenpark naar Schiermonnikoog. Daar wordt de kabel onder natuurgebied de Balg aangelegd. Vervolgens komt de route in de polder boven Kloosterburen aan land. Het complete kabeltracé komt ondergronds te liggen. TenneT is verantwoordelijk voor de aanleg.

Andere routes

Negen kabelroutes naar Burgum, Vierverlaten en Eemshaven zijn het afgelopen jaar onderzocht. Hierbij is gekeken wat het effect op de natuur en de omgeving is. Er is bovendien gekeken naar de kosten en de haalbaarheid. Dit heeft invloed gehad op de keuze voor de zogeheten Eemshaven West route.

De kabelroutes die onderzocht zijn (Foto: TenneT)

Er is voor deze route gekomen omdat het door dunbevolkt gebied gaat, ten opzichte van een aantal andere tracés. Ook is het realiseren technisch minder complex. Qua kosten is dit tracé een middenmoter.

Waarom de Waddenzee doorkruisen?

Er is ook gekeken naar de andere routes vanaf de Eemshaven, zoals de oostelijke route. De Waddenzee hoeft daarbij niet helemaal doorkruist te worden, terwijl deze route daarnaast landbouwgebied ontziet. Er zijn namelijk bezwaren tegen de Eemshaven West route.

De keuze voor de westelijke route is omdat de oostelijke al een 'heel vol' gebied is. Hier lopen kabels vanaf het windpark Gemini, en elektriciteitskabels tussen Denemarken en Noorwegen, plus nog een gasleiding. 'De natuureffecten zijn best groot bij de oostelijke route', laat projectleider Olaf Herfst weten.

Agrariërs

28 kilometer van de kabel gaat door landbouwgebied. Met landeigenaren worden hierover afspraken gemaakt. Aspecten zoals bodemverstoring, effecten op grondwater en verzilting worden nog verder onderzocht.

Voor de agrariërs is onduidelijk wat de impact is van de aanleg van de bekabeling door hun land
Lammert Westerhuis - LTO Noord

'Teleurstellend'

LTO Noord vindt de keuze voor de route 'teleurstellend', maar wel 'aanvaardbaar'. De Landbouworganisatie had voorkeur voor voor een traject via Eemshaven Oost.

'Voor de agrariërs is onduidelijk wat de impact is van de aanleg van de bekabeling door hun land. Belangrijk is dat we betrokken worden bij het proces waardoor er vertrouwen en draagvlak ontstaat onder de boeren en tuinders, laat Lammert Westerhuis, regiobestuurder van LTO Noord, weten.

De landbouw is volgens LTO Noord weinig betrokken geweest bij het voortraject en vindt dat de risico's voor verzilting al beter in kaart gebracht hadden moeten worden. Daardoor had er een betere trajectkeuze gemaakt kunnen worden.

Het Ministerie en TenneT hebben al aangegeven nauw met LTO Noord te willen blijven samenwerken.

Onder de grond door in natuurgebied

Omdat de kabel het Natura 2000-gebied en UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee doorkruist, wil het ministerie nauwkeurig te werk gaan. 'We willen met de omgeving in gesprek omdat we dit zo optimaal mogelijk willen doen', aldus projectleider Herfst. De route kan daardoor nog iets wijzigen.

Tijdens de ontwikkeling van de kabelroutes hebben natuur- en milieuverenigingen meegedacht, aldus het ministerie en TenneT. De ideeën, bezwaren en zorgen zijn meegenomen in de besluitvorming. De komende tijd worden effecten op de natuur verder onderzocht, en wordt er bekeken of er compensatie nodig is.

'Niet goed voor het wad'

De Waddenvereniging is evenmin blij met het besluit. 'Dit is niet goed voor het Wad. We zijn er niet blij mee. We hebben een aantal sessies gehad met Economische Zaken en TenneT, maar we krijgen hierin niet duidelijk wat de schade aan de natuur is', zegt Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging.

De belangenorganisatie opteerde net als LTO Noord voor de Eemshaven Oost route. ‘We willen groene energie, maar we gaan niet kiezen voor het traject dat de meest ecologische schade heeft’, aldus Jacobi.

Binnenkort heeft ze een gesprek met het ministerie.

De Waddenzee. (Foto: RTV Noord)

Werkzaamheden

Hoe de kabel wordt aangelegd is nog niet duidelijk. Daarvoor moet eerst een bodemonderzoek gedaan worden. 'We gaan bekijken of we een gleuf moeten graven of dat we bijvoorbeeld met een boor onder Schiermonnikoog door moeten', zegt Frank Timmer namens TenneT. 'Als dat laatste het geval is dan komen er alleen tijdens het aanleggen twee werkterreinen op het eiland. Na de aanleg zal er niks meer te zien zijn op het eiland.'

De effecten van de werkzaamheden op Nationaal Park Schiermonnikoog worden nog onderzocht.

Aanleg

De aanleg moet in 2023 beginnen. Vier jaar is er nodig om te bouwen. In 2027 kan de stroomkabel in gebruik worden genomen.

Een uitleg video van TenneT over de geplande route van de nieuwe stroomkabel:

Het bericht is aangevuld met een reactie van de Waddenvereniging.

Lees ook:
- Kabinet wijst gebied boven Schiermonnikoog aan voor nieuw windpark
- Schiermonnikoog verwelkomt windparkplannen: 'Wij kiezen voor duurzame energie'
- Provincie 'erg blij' met windpark boven de Wadden

Meer over dit onderwerp:
duurzaamheid windmolens
Deel dit artikel:

Recent nieuws