Verzorgingshuis Sappemeer tekort van bijna acht ton

SAPPEMEER - Verzorgingshuis St. Jozef in Sappemeer stevent af op een tekort van bijna acht ton. De financiële problemen zijn ondermeer ontstaan doordat de thuiszorg-organisatie van St. Jozef verlies lijdt.
Onder het personeel heerst onrust over het tekort, maar volgens de directie worden de lonen over december en januari gewoon uitbetaald.
De directeur bevestigt wel dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn en voert daarover dinsdag en woensdag gesprekken met het personeel, de cliëntenraad en de vakbond.