Zestig nieuwe wisselwoningen in Ten Post

Ten Post
Ten Post © Mario Miskovic/RTV Noord
Aan de rand van Ten Post moeten dit voorjaar zestig nieuwe wisselwoningen verrijzen. Dat zijn er twee keer zoveel als voorzien, want eigenlijk zouden er maar dertig woningen bijkomen. 'Door vertraging van de versterking is er een grotere vraag', verklaart wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).
In Ten Post staan ook al dertig wisselwoningen langs de N360. Die huizen stonden na oplevering een tijd lang leeg in verband met vertraging van de versterkingsoperatie in het dorp, maar nu zijn de woningen volgens de gemeente allemaal bewoond.

Boerenland

De nieuwe wisselwoningen komen op een stuk boerenland naast het voormalige bedrijf AMCA, aan de rand van het dorp richting Wittewierum. De procedure over de omgevingsvergunning loopt momenteel.
'We hopen begin dit jaar daadwerkelijk de tijdelijke woningen te kunnen realiseren,' zegt Van der Schaaf in antwoord op vragen van het CDA. 'Ze moeten in juni zijn opgeleverd voor de huisvesting van de bewoners van de Oldenhuisstraat.'