Gevolgen kredietcrisis in Noorden vallen mee

GRONINGEN - Ondanks de economische druk en de afnemende werkgelegenheid vallen de gevolgen van de kredietcrisis voor de Noordelijke economie tot nu toe mee.
Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland, een initiatief van de Kamers van Koophandel en organisaties als VNO NCW en MKB Nederland.
Ondernemers in onze provincie spreken weliswaar van een verslechterd economisch klimaat, maar zijn veelal positief over de omzetverwachting voor volgend jaar. De vooruitzichten voor met name de bouwbedrijven zijn een stuk minder positief. De sector verwacht volgend jaar een omzetdaling van ruim twintig procent.
Jacob Emmelkamp, voorzitter van de Kamer van Koophandel Noord Nederland, zegt echter dat mensen die hun baan kwijt raken een beter perspectief hebben dan in eerdere crisissen. "Aan de ene kant verliezen heel veel mensen hun baan, maar aan de andere kant staan veel sectoren nog steeds te schreeuwen om personeel", aldus Emmelkamp.