Vier miljoen extra tegen wachtlijsten in jeugdzorg

Vier miljoen extra tegen wachtlijsten in jeugdzorg
GRONINGEN - De Provincie Groningen gaat de wachtlijsten in de jeugdzorg aanpakken. Daarvoor wordt bijna vier miljoen euro extra uitgetrokken.
Het is de bedoeling om de wachtlijsten voor kinderen die langer dan negen weken wachten op zorg weg te werken. Daarbij gaat het om ongeveer 220 kinderen met problemen in de opvoeding zoals gedragsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen.
Landelijk zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg de afgelopen jaren fors gestegen. Het provinciebestuur vindt dat het tijd is om schoon schip te maken. Samen met het Rijk stopt de Provincie volgend jaar ruim 42 miljoen euro in de jeugdzorg om de problemen aan te pakken. Met het extra geld kunnen volgend jaar 630 extra jongeren geholpen worden.