Hof vernietigt veroordeling Yuri Solinger na faillissement Athleteshop

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep Yuri Solinger vrijgesproken van onrechtmatig handelen rondom het faillissement van sportartikelenwebshop Athleteshop.

Een leverancier had de ondernemer persoonlijk aansprakelijk gesteld voor rekeningen van geleverde zaken, die na het faillissement onbetaald waren gebleven. Het verwijt was dat Athleteshop nog artikelen zou hebben besteld, terwijl Solinger al wist dat zijn bedrijf ten onder zou gaan.

In eerste instantie veroordeelde de rechtbank in Groningen Solinger tot het betalen van een bedrag van ruim 78.000 euro.

Open kaart

Solinger stelde direct hoger beroep tegen dat vonnis in, omdat hij wilde aantonen dat hij altijd te goeder trouw heeft gehandeld. Het gerechtshof geeft Solinger daarin nu volledig gelijk.

Het stelt dat de ondernemer altijd open kaart heeft gespeeld en tot op het laatste moment diverse pogingen heeft gedaan om Athleteshop levensvatbaar te houden.


Reactie Solinger

Yuri Solinger is blij dat hij hiermee de al 2,5 jaar slepende zaak eindelijk kan afsluiten. 'Het faillissement van Athleteshop heeft veel gedupeerden, onder wie ik zelf, en deze beschuldiging kwam daar nog eens bovenop. De pijn van het faillissement blijft, maar ik ben heel gelukkig dat nu definitief is vastgesteld dat ik juist heb gehandeld en alles heb gegeven om de onderneming te redden.'

Lees ook:
- Imperium van de Solingers definitief ten onder
- Failliet Athleteshop misleidde leverancier, Solinger moet betalen

Meer over dit onderwerp:
Ondernemers rechtszaken economie
Deel dit artikel:

Recent nieuws