Lelylijn valt buiten de boot bij Groeifonds

Het beoogde tracé van de Lelylijn
Het beoogde tracé van de Lelylijn © RTV Noord
Het kabinet heeft 14 projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Groeifonds van de ministers Wopke Hoekstra (CDA) en Eric Wiebes (VVD). De Lelylijn zit er - ondanks een positief advies van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - niet tussen.
Noord-Nederland kan wel kans maken op een bijdrage uit het Groeifonds voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie. In de brief richting de Tweede Kamer wordt het ‘Groenvermogen van de Nederlandse economie’ wel als een van de veertien projecten genoemd waar een deel van de 20 miljard dat in het Groeifonds zit naartoe kan.

Noord-Nederland moet met plan komen

Noord-Nederland moet dan met een plan komen waar een aparte beoordelingscommissie zich over zal buigen. Onder meer oud-minister Jeroen Dijsselbloem is één van de commissieleden. In de commissie ontbreekt overigens een afvaardiging uit Noord-Nederland.
Dat de Lelylijn door het kabinet niet is opgenomen in de lijst van projecten die mogelijk uit het Groeifonds kan worden betaald, zegt volgens het ministerie niets over de kwaliteit van het project. Want hoewel het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een positief advies richting het ministerie van Economische Zaken gaf over het project, moest het ministerie van Economische Zaken keuzes maken. De Lelylijn kan overigens in een later stadium wél kans maken op een bijdrage uit het Groeifonds, meldt de brief, maar die kans lijkt klein.

25 miljard euro

De 14 projecten die op de lijst staan hebben een investeringsagenda nodig van in totaal 25 miljard euro. In het Groeifonds zit 20 miljard voor de komende vijf jaar. De aparte beoordelingscommissie zal zich gaan buigen over de plannen die worden ingediend om te bepalen welke projecten uiteindelijk geld krijgen en welke niet. De commissie zal daar de komende drie maanden voor gebruiken, zo meldt de Kamerbrief.