Dagdromen

Franse presidenten staan erom bekend tijdens hun ambtstermijn prestigieuze bouwwerken neer te zetten waardoor zij later herinnerd worden. President Georges Pompidou kwam bijvoorbeeld met het Centre Pompidou. En President Mitterrand bouwde La Defense. In Groningen is dat niet anders.
Ypke Gietema kreeg zijn gedroomde Groninger Museum en zeg Willem Smink en je denkt aan de Euroborg. Wordt raadslid Jan Evenhuis de man van de kabelbaan?
Evenhuis doet in ieder geval erg zijn best. De nestor van de raad werkte afgelopen maanden in stilte aan een discussieavond met als doel de kabelbaan terug te krijgen op de politieke agenda. Deels is dit gelukt. Een meerderheid van de raadsfracties sprak zich maandagavond uit voor extra onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. Maar 1 en 1 is in deze geen twee. De PvdA wil bijvoorbeeld best extra onderzoek, maar wil er niet voor betalen. Sterker, de partij wil helemaal geen publiek geld investeren in het project. Als reden noemen de sociaal-democraten dat er al genoeg openbaar vervoersprojecten op stapel staan.
Voor Jan Evenhuis maakt dat niet uit. Het realiseren van je dromen houd je van de straat en dus gaat hij de komende maanden zelf op zoek naar financiers. Mocht dat lukken dan is dat leuk voor Evenhuis. Maar niet meer dan dat. De kans dat de PvdA van standpunt verandert is klein. De partij zit gevangen op links. Coalitiegenoten GroenLinks en SP zijn beiden zwaar tegen de kabelbaan. En dat heeft weer alles te maken met de droom van GroenLinks wethouder Karin Dekker. Zij wil later namelijk in één adem genoemd worden met de prestigieuze regiotram. En zolang over deze droom geen duidelijkheid bestaat, mag in het stadhuis niet hardop gesproken worden over de kabelbaan. En dus blijft het het plan van Evenhuis waarschijnlijk bij een mooie dagdroom. Welterusten!