Lelylijn niet in Groeifonds: ‘We hebben onvoldoende impact in Den Haag’

Directeur Ton Schroor van VNO-NCW MKB Noord
Directeur Ton Schroor van VNO-NCW MKB Noord © VNO-NCW MKB Noord
Noord-Nederland moet samen een veel steviger lobby optuigen om de Lelylijn ook bij het ministerie van Infrastructuur hoog op de agenda te krijgen. De lobby is nu nog veel te gefragmenteerd.
Dat zegt directeur Ton Schroor van VNO-NCW MKB Noord. Hij is teleurgesteld dat de Lelylijn niet wordt genoemd als project dat uit het Groeifonds van 20 miljard euro kan worden betaald. Volgens hem moet het bij het ministerie doordringen dat de Lelylijn van belang is voor het land.
'Ik constateer dat dit bijzonder zwak is aangepakt door het ministerie’, zegt hij. ‘Dat bijvoorbeeld het doortrekken van de NoordZuidlijn wel in het Groeifonds zit en de Lelylijn niet, wijt ik toch aan het gebrek aan enthousiasme en de besluiteloosheid van het ministerie.’

Teleurstelling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat I&W had meerdere plannen ingediend bij het ministerie van Economische Zaken, het orgaan dat de 14 projecten voor het Groeifonds heeft geselecteerd. I&W deed een voorstel om de verbinding naar Noord-Nederland te versnellen, met daarin bestaand spoor of de Lelylijn als opties. Gedeputeerde Avine Fokkens van de provincie Fryslân, een van de kartrekkers voor de realisatie van de Lelylijn, is hier ook teleurgesteld over, maar ziet kansen om de treinverbinding op de agenda te houden.
‘Het ministerie wil gaan werken aan een maatschappelijke kosten- en batenanalyse’, stelt zij. ‘Ik heb tegen het ministerie gezegd dat er gewerkt moet worden aan een potentiële maatschappelijke kosten- en batenanalyse en dat er gewerkt moet worden met fictieve cijfers, aangezien de Lelylijn kan bijdragen aan oplossingen op de woningmarkt, maar deze natuurlijk niet in de huidige cijfers zijn opgenomen.’
Je kunt niet langer op beide paarden wedden
Ton Schroor - directeur VNO-NCW MKB Noord
Schroor en Fokkens zijn het over één ding eens: het is de komende maanden nu of nooit voor de Lelylijn. Veel landelijke partijen hebben de Lelylijn op de politieke agenda gezet, de treinverbinding wordt genoemd in veel verkiezingsprogramma’s, waaronder die van de VVD, het CDA en de PvdA, de partijen die de afgelopen decennia het vaakst regeerden.
Bovendien heeft CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch afgedwongen dat er een onderzoek komt naar een ‘Deltaplan voor het Noorden’, waarbij de effecten van de Lelylijn worden gekoppeld aan opgaven zoals de woningbouw en de ruimtelijke opgave in ons land.
‘Er is een stevige noordelijke keuze nodig’, stelt Schroor. ‘Ik verwacht dat de provincies Groningen en Drenthe nu ook van zich laten horen. We hebben namelijk onvoldoende impact in Den Haag. Je kunt niet langer op beide paarden wedden.'
'Den Haag gaat niet én geld uittrekken voor versnellen van het bestaande spoor en voor de Lelylijn. Drenthe moet compensatie geboden worden. Denk het in goede banen leiden van Groningen Airport Eelde en ondersteuning voor de lobby van de Nedersaksenlijn. Die lijn is namelijk veel goedkoper dan de Lelylijn en beide verbindingen zijn ondersteunend aan elkaar. Het moment is nu, nu moeten we gezamenlijk doorpakken.’