Tijdelijke uitbreiding Noodopvang Vreemdelingen Ter Apel

TER APEL - De Tijdelijke Noodopvang Vreemdelingen in Ter Apel wordt tijdelijk uitgebreid.
Bij de huidige 400 bewoners komen er nog eens 100 tot 200 bij.

Het gemeentebestuur van Vlagtwedde heeft daarvoor toestemming verleend.
Reden voor de uitbreiding zijn de feestdagen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, verwacht dat door die feestdagen achterstanden ontstaan in het verwerken van de asielaanvragen.