Provincie komt met fonds voor particuliere woningverbetering

Provincie komt met fonds voor particuliere woningverbetering
GRONINGEN - De Provincie komt met een fonds voor particuliere woningverbetering in Noord- en Oost-Groningen. Het is één van de manieren om de daling van het inwonertal in beide gebieden tegen te gaan.
Het fonds richt zich specifiek op Noord- en Oost-Groningen, de grootste krimpregio's van het land. Het fonds moet particuliere huiseigenaren helpen bij het maken en uitvoeren van plannen om huizen te verbeteren. Het is echter niet de bedoeling dat de huizen met geld van de overheid worden opgeknapt en met winst worden doorverkocht.
De aanpak van het probleem komt overigens niet alleen voor rekening van de overheid, maar moet in samenwerking met ondernemers en bijvoorbeeld de bouwwereld georganiseerd worden.
Volgens gedeputeerde Pim de Bruine is er haast geboden bij het aanpakken van de krimpregio's. Begin volgend jaar moet duidelijk zijn hoe het fonds er precies uit komt te zien en wie er gebruik van kunnen maken.