Nog eens tachtig gezinnen kregen onterecht geld voor waardedaling

Een huis in de stutten
Een huis in de stutten © Jos Schuurman/FPS
Bijna twee keer zoveel gezinnen als gedacht hebben ten onrechte geld gekregen voor de waardedaling van hun woning in het aardbevingsgebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geeft aan het geld ‘bij de meeste mensen’ niet terug te gaan vorderen.
Eind vorig jaar betaalde het IMG al ten onrechte geld uit aan meer dan tachtig gezinnen. Zij krijgen of hebben een nieuwe woning in het kader van de versterking en dus is er volgens het schadeloket geen sprake meer van schade. Toenmalig minister Eric Wiebes (VVD) vroeg het IMG het geld echter niet terug te vorderen.

Informatie NCG niet compleet

Nu blijkt dat de fout bijna twee keer zo groot is als gedacht: in totaal kregen 166 gezinnen geld voor de waardedaling. Ook hebben of krijgen ze een nieuwe woning. Het ministerie van Economische Zaken neemt de kosten op zich: in totaal 4 miljoen euro.
De fout is ontdekt doordat de gegevens die de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over de nieuwbouwtrajecten doorgeeft aan het IMG niet compleet blijken te zijn. Dat was al bekend, maar de gegevens waren nog altijd niet volledig.
Dit hadden we echt niet verwacht
Woordvoerder Instituut Mijnbouwschade Groningen

Duizenden gevallen meer

Begin augustus laat de NCG het IMG weten dat er 883 adressen in aanmerking komen voor sloop-nieuwbouw. Maar daarna worden er nog vijf keer huizen toegevoegd aan de lijst. Inmiddels staat de teller op 4170 adressen. Maar het is nog altijd de vraag of de lijst compleet is.
‘Dit hadden we echt niet verwacht’, zegt een woordvoerder van het IMG. ‘We konden ons niet voorstellen dat zoveel adressen niet bekend waren. De NCG geeft aan dat we er rekening mee moeten houden dat er nog meer adressen opduiken.’

Wiebes: geld niet terugvorderen

De vorige keer wilde het IMG het geld terugvorderen, maar deed dat niet op verzoek van toenmalig minister Wiebes. Die heeft vlak voor zijn terugtreden als minister het IMG verzocht ook deze nieuwe gevallen het geld te laten houden.
‘Ik vind dat ik deze specifieke groep bewoners moeilijk kan verwijten dat zij te veel geld van het IMG ontvangen hebben’, schreef Wiebes in een van zijn laatste brieven aan de Tweede Kamer.
De betrokken bewoners moeten er overigens wel rekening mee houden dat ze over het onterecht ontvangen bedrag mogelijk schenkbelasting moeten betalen.
‘Dit is ter beoordeling aan de Belastingdienst. Aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval zal daarvoor beoordeeld worden of sprake is van een belastbare schenking’, schrijft Wiebes.

Bewoners moeten herhaling voorkomen

Om de fout in de toekomst te voorkomen moeten aanvragers nu zélf aangeven of er sprake is van sloop-nieuwbouw. Wie daar onterecht ‘nee’ invult, moet er rekening mee houden dat de vergoeding wel wordt teruggevorderd.
Update: in een eerdere versie van dit artikel stond ter illustratie een foto van een woning in het bevingsgebied. Die woning had echter geen betrekking op dit nieuws. Daarom hebben we gekozen voor een andere foto.