Partijen sluiten akkoord over zuidelijke ringweg

De partijen die betrokken zijn bij de bouw van de zuidelijke ringweg lijken een akkoord te hebben bereikt over het vervolg van de bouw van de zuidelijke ringweg. Dinsdag komen provincie en Rijkswaterstaat naar buiten met details over de overeenkomst.

Partijen in Provinciale Staten weten nog niet wat dit exact betekent, omdat zij morgen in een vertrouwelijke bijeenkomst worden bijgepraat over de details. Gedeputeerde Fleur Gräper is niet bereikbaar voor commentaar en Herepoort-woordvoerder Bert Kramer liet eerder vandaag weten geen commentaar te hebben.

Meerkosten

De provincie, Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Herepoort bakkeleien al twee jaar over de meerkosten van de bouw van de zuidelijke ringweg, als gevolg van de drie jaar vertraging van de bouw.

De fracties weten nog niet exact wat de gesloten ‘vaststellingsovereenkomst’ inhoudt. Dat kan betekenen dat de provincie, Rijkswaterstaat en combinatie Herepoort een akkoord hebben bereikt over de verdeling van de financiële pijn, maar het kan ook betekenen dat provincie en Rijkswaterstaat afscheid nemen van aannemerscombinatie Herepoort.

Een luchtfoto van werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg (Foto: Aanpak Ring Zuid)

Dat laatste is niet waarschijnlijk. Een van de onderaannemers heeft vandaag aan RTV Noord laten weten dat ze deze week nog verschillende keren werkzaam is op de bouwplaats van de zuidelijke ringweg. Toen combinatie Herepoort in november vorig jaar aankondigde de werkzaamheden af te bouwen om zo de druk in de onderhandelingen met provincie en Rijkswaterstaat op te voeren, waren de onderaannemers direct geïnformeerd door Herepoort.

Geheime bijeenkomst

De leden van Provinciale Staten en de leden van de gemeenteraad van Groningen worden dinsdagmiddag om drie uur ieder afzonderlijk in een geheime bijeenkomst bijgepraat over de overeenkomst. Een uur later vergadert Provinciale Staten in de openbaarheid over de geheimhouding op de stukken rond het akkoord.

Toen de provincie, Rijkswaterstaat en Herepoort in juli vorig jaar een ‘akkoord op hoofdlijnen’ hadden bereikt, werd Provinciale Staten achter gesloten deuren bijgepraat over de financiële consequenties voor de provincie. In de openbare vergadering moet Provinciale Staten die geheimhouding opheffen, voordat gedeputeerde Fleur Gräper met details over de deal naar buiten kan.

N33

De meerkosten van de bouw van de zuidelijke ringweg moeten namelijk betaald worden uit de pot Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP). Uit die pot moet echter ook de bouw van de N33 richting Appingedam, de trein naar Stadskanaal en de Wunderline betaald worden. Door de kostenoverschrijding van de zuidelijke ringweg is de realisatie van deze projecten op losse schroeven komen te staan. Mogelijk wordt dinsdag duidelijk hoe groot de hap is uit de RSP-taart en welke projecten in de provincie zullen sneuvelen.

Lees ook:
- Hoogleraar: ‘Staten, blijf kritisch op geheimhouding rond Ring Zuid’
- Drie deskundigen moeten provincie verder helpen met Ring Zuid
- Dossier Ring Zuid

Deel dit artikel:

Recent nieuws