Restauratie brug de Steentil begint eerder

DEN HAM - De restauratie van de brug de Steentil in Den Ham begint eerder dan gepland.
De gemeente Zuidhorn heeft van het rijk subsidie gekregen om de monumentale brug op te knappen. Dat bedrag zou pas 1 juni 2009 binnen zijn, maar het Nationaal Restauratiefonds heeft toegezegd het project te willen voorfinancieren. Daardoor kan de restauratie komend voorjaar al beginnen.